Elektroniskais grāmatu plaukts

 

E-grāmatu datubāzes

 

OAPEN

Zinātnisko monogrāfiju pilnteksta elektroniskie izdevumi humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Projektā piedalās vairāku Eiropas universitāšu izdevniecības.

 

Project Gutenberg

Senākais interneta bezmaksas grāmatu projekts, kas piedāvā vairāk nekā 36 000 grāmatu. Datubāzē pārsvarā pieejama daiļliteratūra.

 

Science Books Online

Saites uz grāmatām un citiem zinātniskiem materiāliem astronomijā, bioloģijā, ķīmijā, datorzinātnē, zemes zinātnēs, inženierzinātnē, matemātikā, medicīnā un fizikā.

 

Wikibooks

Mācību grāmatas jeb moduļi dažādu nozaru studentiem. Šīs grāmatas jebkurš var rediģēt un paildināt.

 

E-žurnālu datubāzes

 

BioMedCentral

Brīvpieejas pilntekstu datubāze biomedicīnā, saturā vairāk nekā 200 zinātnisko žurnālu.

 

Directry of Open Access Journals (DOAJ)

Datubāzē apkopota informācija par vairāk nekā 7000 Open Access zinātniskajiem žurnāliem ar pilnajiem tekstiem dažādās zinātnēs un valodās.

 

HighWire Press

Brīvpieeja vairāk nekā 2 miljoniem Stenfordas Universitātes bibliotēkas izdevniecības HighWire Press rakstu, iespēja meklēt arī citu izdevēju žurnālos.

 

PubMed Central

ASV National Institutes of Health brīvpieejas digitālais arhīvs, kurā atrodami raksti no dažādiem biomedicīnas un ar to saistītu nozaru žurnāliem.

 

Versita Open

Datubāze satur ap 200 zinātniskus vairāku Eiropas universitāšu un pētniecisko institūtu žurnālus dažādās nozarēs.

 

Institucionālie un nozaru repozitāriji

 

DART – Europe E-theses Portal

Pieeja vairāk nekā 220 000 Eiropas universitātēs izstrādātajā disertācijām, to kopsavilkumiem un pilnajiem tekstiem.

 

DRIVER

Eiropas zinātnisko repozitāriju vienots tīkls, kurš satur aptuveni 5,6 miljonus dokumentu, t. sks. Zinātniskos rakstus un disertācijas no vairāk nekā 30 valstīm.

 

Latvijas Universitātes e-resursu repozitārijs

Repozitārijā apkopotas un publiski pieejamas Latvijas Universitātes mācībspēku un pētnieku publikācijas – raksti, promocijas darbi un to kopsavilkumi, konferenču materiāli, ziņojumi, pētījumu un projektu atskaites un citi elektroniskie dokumenti.

 

OpenDOAR

Vairāk nekā 2000 brīvpieejas repozitāriji no vairāk nekā 80valstīm.

 

Saites uz vairāk nekā 120 brīvpieejas e-resursiem Latvijas Universitātes portālā

 

 

 

Atsevišķi e-izdevumi*

 

 

Latviešu valodā

"Apkaimes attīstības rokasgrāmata" [PDF]   


"Attieksme pret dzimumu līdztiesību darba attiecībās"


Bahs R. "Kaija Džonatans Livingstons"


"Brīvprātīgo darbība nevalstiskajā organizācijā" [PDF]


"Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21. gadsimta sākumā" [PDF]


"Dzīves kvalitāte Latvijā" [PDF]


Ignatāne G., Lulle A. "Rokasgrāmata par ANO" [PDF]


"Informācijas vide Latvijā: 21. gadsimta sākums" [PDF]


"Intelektuālais īpašums un autortiesības" [PDF]


"Līdzdalības iespējas valsts pārvaldē" [PDF]


"Literatūra 9. klasei. Skolotāja grāmata" [PDF]


"Mārtiņa deju grāmata"


"Mūsu ekoloģiskais pēdas nospiedums"


"NVO klasifikācija un statistika" [PDF]


"Nevalstisko organizāciju sektora klasifikācija un datu apkopošana" [PDF]  


Pelmane A., Ukenābele I. "10:00–14:00. Vērstpapīru tirgus" [PDF]


"Postmodernie laiki"


Rainis "Tālas noskaņas zilā vakarā" [PDF]


 "Stāstu laiks" [PDF]

„Šķīstošie lapu mēslojumi” [PDF]  


"Tiesiskais regulējums pašvaldību iespējām atbalstīt nevalstiskās organizācijas" [PDF]


 

"Valdības komunikācijas prakses analīze un rekomendācijas tās pilnveidošanai" [PDF]


"Valsts finansējums nevalstiskām organizācijām" [PDF] 


"Viss par to, ko mēs ēdam" [PDF] Angļu valodā

"The European Parliament 2004—2009 and European Civil Society" [PDF]


 * Par pilntekstu publiskošanu atbild personas/institūcijas, kuras tos ir ievietojušas internetā