Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Rēzeknes Bērnu bibliotēka atgādina, ka "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015" aktīvi darbojas. Prieks, ka šogad ir pieteikušies 114 grāmatu vērtēšanas eksperti, tajā skaitā arī 16 vecāki, skolotāji un bibliotekāri. 

 

     Daudzi lasītāji veiksmīgi ir izlasījuši 6 savai vecumgrupai paredzētās grāmatas, taču citiem jāsasparojas un jāpabeidz iesāktais darbs. Čaklākie bērni kopā ar vecākiem vēl var paspēt iesaistīties projektā un izbaudīt aizraujošo grāmatu lasīšanas un vērtēšanas procesu.
 

     Atgādinām - bērniem un vecākiem, kas ir jau izlasījuši 6 grāmatas, ir jāizsaka savas domas elektroniskā anketā! Šogad, aizpildot elektronisko anketu, īpašu uzmanību pievērsiet latviešu valodas lietojumam. Izsakiet savu domu plašāk, neaprobežojoties tikai ar vārdiem "interesanta" un "patika".
 

     Lai aizpildītu anketu, ir jāievada speciāls piekļuves kods. Dodies uz bibliotēku un jautā bibliotekāram!