{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Bērnu žūrija 2009 darbojas arī Rēzeknē',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=242:bernu-zurija-2009-darbojas-ari-rezekne&catid=80:Dažadi%20BB&Itemid=117', 'Rezeknesbiblioteka.lv');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

     Rēzeknes Bērnu bibliotēka informē, ka jau no jūlija sākuma arī mūsu pilsētā darbu ir uzsākuši „Bērnu žūrijas” eksperti – 1.–9. klašu skolas vecuma bērni un jaunieši.

 

 

     „Bērnu žūrija” ir kultūras programmas „Lasīšanas veicināšana” apakšprogramma, kuras ietvaros bibliotēkas, kuras piedalās šajā projektā, piedāvā bērniem un jauniešiem atbilstoši vecuma grupai īpaši atlasītas grāmatas, kuras jaunajiem lasītājiem ir jāizlasa un anketā jānovērtē. Šis projekts tiek realizēts jau vairākus gadus un noslēdzas ar Lielajiem lasīšanas svētkiem, kuros tiek sumināti grāmatu autori un arī lasītāji. Šogad dalībai „Bērnu žūrijā” 17. jūnijā ir atbalstīti 438 bibliotēku pieteikumi.

 

     Bērni un jaunieši, ja vēlaties kļūt par šīs žūrijas ekspertiem, vēl nekas nav nokavēts, nāciet uz bibliotēku, reģistrējieties ekspertu sarakstā un ķerieties pie aizraujošā grāmatu vērtēšanas darba!

 

„Bērnu žūrijas 2009” grāmatu kolekcija (klikšķiniet uz grāmatu nosaukumiem, lai pārbaudītu to pieejamību Rēzeknes reģiona bibliotēkās)

 

1. – 2. klase 
 
Cielēna M. Teo un Mūmīte : pasakas. – Rīga : Lietusdārzs, 2008.  
 
 
Cielēna M. Trakulīte sandalīte.-  Rīga : Lietusdārzs, 2008. 
 
 
Geislers U. Vislabākās zāles ir smiekli. – Rīga : Jumava, 2008. 
 
 
Rungulis M. Tuk, tuk, mizgrauzi! : Lasāmi un skaitāmi panti . – Rīga : Valters un Rapa, 2008. 
 
 
Vācietis, Ojārs. Mēnesim robs . – Rīga : liels un mazs, 2008. 
 
 
3. – 4. klase 
Havukainena A., Toivonens S. Tatu un Patu iepazīst profesijas. – Rīga : Jumava, 2008. 
 
 
Jundze A. Ķiparu Ļerpatu čieps. – Rīga : Pētergailis, 2008. 
 
 
Laukmane M. Garlaicībai garš deguns / māksl. Signe Ērmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. 
 
Rodari, Džanni. Sīpoliņa piedzīvojumi. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 
 
 
Šehovcovs A. Ēzopa fabulas komiksos. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 
 
 
5. – 7. klase 
 
Bērziņš M. Resnais svešinieks jeb 5.A klases skolnieka Kristera, viņa draugu un nepārspējamā Cūkmena pārdzīvojumi un piedzīvojumi. – Rīga : liels un mazs, 2008. 
 
 
Dobele M. Nepareizas dzīves skola. – Rīga : liels un mazs, 2008. 
 
 
Rungulis M. Sniega cilvēki . – Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 
 
 
Samauska I. Eņģelītis. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 
 
 
Vecenāte, Iveta. Vectētiņš Antontiņš un mēs. – Rīga : liels un mazs, 2008. 
 
 
8. – 9. klase 
Gailīte A.Sk. Patrīcijas dienasgrāmata. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 
 
 
Gavalda A. 35 kilogrami cerības. – Rīga : Atēna, 2008. 
 
 
Hokinga, Lūsija. Džordža slepenā atslēga uz visumu. – Rīga: Jāņa Rozes apg., 2009. 
 
 
Skots M. Alķīmiķis : Nemirstīgā Nikolasa Fleimela noslēpumi. – Rīga : Jumava, 2008. 
 
 
Šteinberga D. Spēle. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 

 

Noderīgas saites