Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020

     Pavasaris Bērnu bibliotēkā parasti ienāk ar satrauktām gaidām – kad tad būs klāt jaunā lasītveicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” grāmatu kolekcija?

 

     Tad nu sakām, ka „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” ir klāt un lasītāji var ķerties pie darba un vērtēt grāmatu kolekciju 5 vecuma kategorijās – 5+, 9+, 11+, 15+ un bērnu vecāki. Tomēr lai vecuma skala nav ierobežojums lasīt grāmatas arī agrāk vai lasīt citai vecumgrupai ieteiktās grāmatas. 

 

     Lasītveicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centra iniciatīva, kas šogad darbojas jau 20. reizi. Tās mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas oriģinālliteratūras izplatību. Grāmatu kolekciju izvēlas īpaši šim pasākumam izveidota žūrija, iekļaujot prozu un dzeju, latviešu un ārzemju rakstnieku darbus,  lai kolekcija būtu gan izzinoša, gan arī izklaidējoša. 

 

     Visi šīs programmas dalībnieki, kuri ir izturējuši lasīšanas izaicinājumu līdz galam, izlasījuši sešas grāmatas un aizpildījuši elektronisko grāmatu vērtēšanas anketu, saņem balviņas, savukārt aizpildīto anketu rezultāti tiek apkopoti LNB Bērnu literatūras centrā. Čaklākajiem dalībniekiem ir iespēja piedalīties pasākumā „Lielie lasīšanas svētki”, kas notiek pavasarī LNB un pulcē ap 800 dalībniekiem no visas Latvijas. Svētkos tiek godināti un apbalvoti iecienītāko grāmatu autori, ilustratori, tulkotāji, izdevēji un aktīvākie lasītāji. 

 

     Katru gadu programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” aktīvi piedalās arī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (RCB) filiāles – Bērnu bibliotēka un 2. bibliotēka. 2019. gadā Bērnu bibliotēkā bija 144 žūrijas dalībnieki, visaktīvākie lasītāji bija 5+ un 11+ vecumgrupā, daudz neatpalika arī 9+ vecumgrupa un vecāki. 2. bibliotēkā programmā iesaistījās 50 dalībnieki, visaktīvākie grāmatu vērtētāji bija vecumgrupā 11+ un vecāki. 

 

     Žūrijas kolekcijas grāmatas pieejamas RCB filiālēs – Bērnu bibliotēkā un Rēzeknes 2. bibliotēkā. Dodies uz kādu no šīm filiālēm, vaicā bibliotekāram par Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju, izvēlies 6 grāmatas no 28 grāmatu kolekcijas, izlasi tās un līdz janvāra beigām aizpildi novērtējuma anketu, kļūstot par žūrijas ekspertu! 

 

      Bibliotēkas e-katalogā 2020. gada žūrijas kolekciju var apskatīt šeit, kolekcijas grāmatu virtuālā izstāde aplūkojama šeit