{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Lasīšanas maratons tuvojas noslēgumam',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=329:lasisanas-maratons-tuvojas-noslegumam&catid=80:Dažadi%20BB&Itemid=117');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

Bērnu žūrijas dalībnieki
Čaklie lasītāji pie Ziemassvētku egles saņēma saldumus

     Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēka jau astoto gadu piedalās Latvijas Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā „Lasīšanas veicināšana un bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana”. Bērni strādā 4 vecumgrupās: 1.-2. klašu, 3.-4.klašu, 5.-7.klašu un 8.-9.klašu grupa. šogad katram žūrijas dalībniekam jāizlasa un jādod vērtējums par 5 grāmatām.


 

     Vasarā, noslēdzot līgumu, darbu uzsāka 74 projekta dalībnieki. Viskuplākais ir 5.-7. klašu ekspertu pulks. Prieks, ka šogad, neraugoties uz nelielo grāmatu kolekcijas eksemplāru skaitu, visi ir apņēmības pilni godam veikt savu darbu.

 

 


     Lasīšanas maratons „Bērnu žūrija 2009” tuvojas noslēgumam. Lielākā daļa projekta dalībnieku savai vecumgrupai paredzētās grāmatas jau izlasījuši, vairāk nekā 50 ekspertu aizpildījuši elektroniskās grāmatu vērtēšanas anketas un izteikuši savu viedokli par izlasīto.

 

 

 

     15. decembrī Rēzeknes pilsētas domes Kultūras pārvalde čaklos Bērnu žūrijas dalībniekus aicināja iedegt pilsētas Lielo Ziemassvētku egli un godināja, pasniedzot saldumu balvas.

 

     Rit Ziemassvētku gaidīšanas laiks, tuvojas Vecgada vakars, kad jāpabeidz iesāktie darbi. Bērnu bibliotēkas darbinieces ir pārliecinātas, ka līdz paredzētajam termiņam, 30. decembrim, visi veiksmīgi pabeigs uzsākto darbu un mēs uzzināsim, kuras grāmatas Rēzeknes bērni novērtējuši visaugstāk, bet aizpildītās elektroniskās anketas veidos visas Latvijas bērnu viedokli par šī gada visiecienītākajām grāmatām.