Bērnu un jauniešu žūrija

     2012. gadā Bērnu un jauniešu žūrijā Rēzeknē darbojās 92 lasītāji. Katram dalībniekam savā vecumgrupā gada laikā bija jāizlasa un jānovērtē piecas grāmatas. Bērnu žūrijas dalībnieki bija 1.–2. un 3.–4. klašu skolēni, bet Jauniešu žūrijā varēja piedalīties 5.–7. un 8.–12. klašu skolēni.

 

     2012. gadā lasīšanas programma tika paplašināta, izveidojot Vecāku žūriju, līdz ar to lielajā lasīšanas maratonā varēja piedalīties arī pieaugušie. Šis projekts vieno ģimenes: grāmatu izlasa ne tikai bērns, bet arī mamma, un tad jau to paņem arī tētis, omīte…

 

     Rēzeknes pašvaldība, atbalstot Bērnu un jauniešu žūrijas darbu, visiem projekta dalībniekiem bija sarūpējusi dāvanas. Spītējot salam un stiprajam vējam, 16. decembrī, kad Rēzeknes Kultūras un atpūtas parkā tika iedegta pilsētas galvenā egle, kā pateicību par padarīto darbu žūrijas dalībnieki saņēma saldas balvas.

 

    Jāsaka, ka tie, kuri vēl nav paguvuši līdz galam izlasīt visas grāmatas, to vēl var izdarīt, jo lasīšanas termiņš žūrijas dalībniekiem tiek pagarināts līdz 31. janvārim. Pēc grāmatu izlasīšanas un novērtēšanas katram dalībniekam jāaizpilda anketa. Anketas sākumā tiek izvērtētas bibliotēkā, bet vēlāk tiek sūtītas uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru, kur anketu atbildes tiek apkopotas, sarindojot grāmatas pēc visas Latvijas lasītāju kopīgā vērtējuma.

 

     Rezultāti tiek paziņoti lielajā Bērnu un jauniešu žūrijas noslēguma pasākumā Ķīpsalas hallē. Tur arī tiek apbalvoti rakstnieki, mākslinieki un labākās bibliotēkas. Arī Rēzeknes čaklākie grāmatu vērtētāji, interesantāko anketu autori pavasarī kā katru gadu varēs doties uz Lielajiem lasīšanas svētkiem.