Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Atbalstot akciju „Muzeju nakts”, 16. maijā Rēzeknes Bērnu bibliotēkas darbinieces organizēja Imantam Ziedonim veltītu brīvdabas lasījumu „Pilsētā ienāca mežs”. Šogad Muzeju nakts vadmotīvs ir „Zaļā krāsa – mežs”, bet maijs – Imanta Ziedoņa mēnesis.

 

     Cildinot tautā iemīlēto dzejnieku un publicistu un izbaudot krāšņo pavasari, kad koki tērpušies zaļās seģenēs, debesīs veras kastaņu sveces, visā daiļumā zied tulpes un zālē viz dzeltenas pieneņu actiņas, bibliotēkas darbinieces kopā ar bērniem devās uz Rēzeknes kultūras un atpūtas parku, lai zaļā dabā lasītu Imanta Ziedoņa „Zaļo pasaku” par lielu, lielu, zaļu, zaļu mežu, kas kādu nakti ienāca pilsētā un izgaiņāja visas smakas un putekļus.

 

     Pasakā I. Ziedonis raksta par pilsētvides piesārņojumu, rosina domāt zaļi un dzīvot videi draudzīgi. Sasaistot autora „Zaļajā pasakā” pausto ideju ar mūsdienām, pasākuma „Pilsētā ienāca mežs” norises laikā tika diskutēts par ekoloģisko situāciju Rēzeknē un tās apkaimē. Bērni uzsvēra, ka Rēzekne ar katru gadu top zaļāka, sakoptāka un skaistāka – tiek stādīti jauni kociņi, sēti zālāji un dēstītas puķes.

 

 

 

     Noslēgumā gan bērni, gan bibliotekāres ar krāsainiem krītiņiem zīmēja savu pilsētu un pavasari un rakstīja zaļus novēlējumus dabai: lai pilsētā ienāk mežs (bibliotekāre Ineta), lai Rēzekne top vēl zaļāka (pasākuma dalībniece Paula), lai zaļo Rēzekne (Karolīna), lai Rēzekne ir skaista (Ēriks).

 

     Jāpiebilst, ka Rēzeknes Bērnu bibliotēkā no 16. līdz 23. maijam ir skatāma izstāde par mežu zemi Latviju „Liels, liels, zaļš, zaļš mežs”. Laipni gaidām ciemos!