Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     10. un 11. jūnijā Rēzeknes  Bērnu  bibliotēkā  viesojās Austrumlatgales radošo pakalpojumu centra vasaras nometnes „Zeimuļa  zemē”  dalībnieki. Nometne pulcēja  40 aktīvus, radošus un dzīvespriecīgus pilsētas bērnus, lai kopīgi uzsāktu mūsdienu Sprīdīša un Lienītes ceļojumu „Zeimuļa zemē”.  

 

     Pedagoģes Dzintras Gribustes vadībā bērni apmeklēja dažādas Rēzeknes  iestādes, tikās ar interesantiem un radošiem cilvēkiem, dažādu profesiju pārstāvjiem,  piedalījās sporta un tūrisma nodarbībās, kā arī citās aktivitātēs.

 

     Viens no mūsdienu Sprīdīša un Lienītes ceļojuma pieturas punktiem bija arī Rēzeknes Bērnu bibliotēka, kur skolēni  tika iepazīstināti ar pilsētas „bērnu grāmatu templi”. Ciemiņi uzzināja, ka bibliotēka ir vieta, kur var ne tikai gūt nepieciešamo informāciju un lasīt grāmatas, bet arī interesanti un lietderīgi pavadīt brīvo laiku: pētīt enciklopēdijas,  žurnālus un avīzes, spēlēt galda spēles, piedalīties dažādās radošās darbnīcās un izmantot internetu.

 

     Pasākuma laikā bibliotekāres Inetas Kuzņecovas vadībā vasaras nometnes dalībnieki iepazina, kā iekārtota bibliotēka, uzzināja,  ko par Sprīdīti var atrast  portālā www.pasakas.net, kā arī kopīgi noskatījās multiplikācijas filmu par apņēmīgo puiku, kuram apnika ciest bargās pamātes dusmas un kurš tādēļ devās pasaulē laimes meklējumos. Arī mūsdienās, gluži kā Annas Brigaderes lugā „Sprīdītis”, pieaugušie un pat bērni dodas sevis un pasaules izzināšanā, taču „tikai pēc gara meklējumu ceļa pie cilvēka atnāk svarīgas atziņas, proti, ka īstā un nemainīgā vērtība ir mājas, dzimtene un tuvie cilvēki, kuru mīlestība nekad nepievils”.  

 

     Noskatoties multiplikācijas filmu, bērni atzina, ka ne jau ar viltu un naidu, bet  ar drosmi, godīgumu un labestību jāstājas pretī pasaules likstām, pārbaudījumiem un izaicinājumiem. Sprīdīša ierocis nebija lielas dūres, bet gan liela un skaidra sirds, kas mirdz „kā dimanta oliņa”. Arī mūsdienās tā ir pamatvērtība, secināja nometnes dalībnieki.

 

     Tad visi kopā ar Dricānu un Kalnezera skolas skolēniem (mūzikas pedagoģe Irēna Ivanova)  devās uz Rēzeknes Raiņa kultūras un atpūtas parku, lai ar Sprīdīti un Laimes lāci ietu rotaļās, spēlētu dažnedažādas prāta un kustību spēles un dziedātu latviešu tautasdziesmas.

 

     Savukārt otrajā dienā vasaras nometnes dalībniekus ar dziesmām un rotaļām priecēja Rēzeknes Jāņa Ivanova mūzikas koledžas skolotāja Inga Runča. Akordeona pavadījumā gan ciemiņi,  gan bibliotēkas darbinieki gāja rotaļās un skandēja visiem zināmas dziesmas: „Čeļimona”, „Ādamam bij septiņ dēli”, „Stūrainā cepure” un citas. Spēļu noslēgumā Laimes lācis bija sagādājis saldo pārsteigumu un aicināja fotografēties. Šīs radošās un aktīvās nometnes bērniem katram ir savi mērķi un sapņi, taču, „lai izdarītu lielas lietas un mainītu pasauli, vajadzīga absolūta ticība savam spēkam un pārliecībai”’.