Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Lāči ir populāri un iemīļoti bērnu grāmatu varoņi. Daudzi mazie lasītāji, viņu vecāki un pat vecvecāki pazīst Rikiki, Vinniju Pūku, Duglasu, Tobiasu, Tediju, Padingtonu, Rūcīti, Bruni, leduslācēnu Illi…

 

     Februāris Rēzeknes Bērnu bibliotēkā bija lācīša Rūcīša mēnesis. Rūcītis ir pasaku vecmāmiņas Margaritas Stārastes radītais lācēns, dzeltens, spožām, brūnām actiņām, kas, apvainojies uz puisēnu Ansi, devās meklēt laimi. Krustām šķērsām izstaigājis pasaku mežu, viņš ciemojās pie dzīvniekiem un putniem un nejauši iemaldījās bibliotēkā. Te, starp grāmatām, avīzēm un žurnāliem, viņš arī atrada savu jauno mājvietu…

 

     Mēneša laikā Rēzeknes Bērnu bibliotēkā notika dažādi lāčiem veltīti pasākumi: ekskursijas, brīvdabas lasījumi, grāmatu un rotaļlietu izstādes, tematiski pasākumi un radošās darbnīcas.

 

     Sākās lācīša Rūcīša mēnesis kādā saulainā un siltā ziemas dienā, kad Rēzeknes Bērnu bibliotēkas bērni devās uz Kultūras un atpūtas parku. Pēc latviešu rakstnieka Jura Zvirgzdiņa „Ziemas pasakas” izlasīšanas un mākslinieces Anitas Paegles ilustrāciju aplūkošanas lācītis Rūcītis kopā ar bērniem centās saskatīt līdzības starp grāmatā minēto Rīgas Ziedoņdārzu un Rēzeknes Kultūras un atpūtas parku jeb tā dēvēto Raiņa parku.

 

     9. februārī lācītis Rūcītis viesojās pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Zvaniņš”, kur  tika lasīta Deivida Mellinga grāmata „Kur ņemt vienu apkampienu”. Pasākuma laikā tika izmēģināti dažādi grāmatā pieminētie apkampieni: sviestmaižu, labnaksniņas, kājām gaisā, nelaidvaļā, čupiņveida, muguriņu u. c. Vēlāk bērni piedalījās radošajā darbnīcā, kur ar skolotājas un bibliotekāres palīdzību izkrāsoja savu lācīti, izdomāja viņam vārdu un mīļāko nodarbošanos.

 

     Mēneša beigās lācītis Rūcītis nolēma apciemot savu vecāko brāli – pasaulē populārāko lāci Vinniju Pūku – un devās uz Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādi „Vinnijs Pūks”. Tikšanās bija sirsnīga, jautra un, protams, izzinoša, jo bērni varēja ne vien iepazīties ar interesantiem faktiem par ķepainīšu dzīvi, asināt prātu, minot āķīgas mīklas, bet arī mūzikas pavadījumā izkustēties un izdejoties, iet rotaļās.

 

     Mēneša noslēguma pasākums „Kopā ar lācīti Rūcīti” notika Rēzeknes Bērnu bibliotēkā, kur ikviens apmeklētājs varēja iepazīties ar aizkustinošiem faktiem par lāčiem, minēt mīklas, piedalīties jautrās rotaļās, klausīties lāču dziesmas un mieloties ar lāču gardumiem.

 

     Labākajiem un atraktīvākajiem bija īpaša balva – sejiņas mākslinieciskā apgleznošana. Arī lācītim Rūcītim tika sagatavots pārsteigums – plaukstiņsveiciens. Bērni uz plakāta ar zīmuli apvilka savu plaukstiņu un ierakstīja vai uzzīmēja savu novēlējumu – atmiņai no pasākuma un draugiem. (Pasākuma foto skatieties šeit.)

 

     Rēzeknes Bērnu bibliotēkas kolektīvs pateicas visiem, kas piedalījās lācīša Rūcīša mēneša aktivitātēs: rakstīja radošus darbiņus, eksponēja savus plīša lācīšus izstādē „Katram savs mīļlācītis”, apmeklēja bibliotēkas rīkotos pasākumus. Īpašs paldies PII „Zvaniņš” un „Vinnijs Pūks” bērniem un skolotājām, kā arī Rēzeknes 2. vidusskolas 2. b klases skolēniem un audzinātājai Ludmilai Taškānei par aktīvu un radošu sadarbību!