Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

    No 2016. gada 10. janvāra līdz 10. maijam Rēzeknes Bērnu bibliotēka sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas vidusskolām īstenoja konkursu „Saulainā komanda”. Šajā konkursā piedalījās desmit saulainas komandas no septiņām Rēzeknes skolām. Vairāk par konkursa norisi lasiet šeit.

 

     3. maijā konkursa „Saulainā komanda” dalībnieki devās izglītojošā noslēguma braucienā uz Rīgu, iepazinās ar vienīgo Eiropā Saules muzeju, piedalījās Vispasaules Saules dienai veltītā pasākumā un uzvarētāju apbalvošanas ceremonijā Saules muzejā.

 

     Konkursā uzvarēja Rēzeknes 6. vidusskolas 7. b klases komanda „Солнечный квартет” un saņēma galveno balvu no AS „Swedbank”. Otro vietu ieguva komanda „Saules stariņi” no Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas 7. a klases, saņemot  balvas no SIA „Pro Line D”. Trešā vieta  Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas 7. c klases komandai „Saulesbērni”, kuri saņēma iepriecinājuma balvu no Rēzeknes Centrālās bibliotēkas. Apbalvošanas ceremonijā uzvarētāju komandas iepriecināja konkursa sadarbības partneri – Saules muzeja vadība, apbalvojot pirmās trīs vietas.

 

     „Saulainās komandas” dalībnieki prezentēja saules deju, dāvināja Saules muzejam savus radošos darbus par Sauli, dziedāja tautas dziesmas par Sauli, bet komanda „Солнечный квартет” izpildīja dziesmu par Sauli un draudzību. Visiem ļoti patika radošā darbnīca Katram sava saulīte”: muzeja dāvātā suvenīra – ģipša saulītes – apgleznošana. Izglītojošās ekskursijas laikā muzeja darbinieks uzdeva jautājumus par Visumu, bet „Saulainās komandas” dalībnieku atbildes liecināja, ka konkursa norises laikā dalībnieki guvuši daudz jaunu zināšanu. Par tām esam pateicīgi ARPC „Zeimuļs” astronomijas pulciņa skolotājai Lienai Poišai un viņas vadītā pulciņa dalībniekiem.

 

     Bērnu bibliotēkas organizētā konkursa dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Latvijas Nacionālo bibliotēku. Ekskursijas laikā jaunieši iepazinās ar Gaismas pils arhitektūru, piedāvāto pakalpojumu daudzveidību, priecājās par brīnišķīgo valsts galvaspilsētas panorāmu.

 

     Rēzeknes Bērnu bibliotēka pateicas Rēzeknes domei, AS „SEB bankai”, AS „Swedbankai”, SIA „Pro Line D”, Saules muzejam, Rēzeknes Centrālajai bibliotēkai, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijai un personīgi Ingai Kaļvai, Irinai Dudak no Lietuvas, Tatjanai Tolopilo un Andrim Ušpelim par sadarbību un atbalstu konkursa „Saulainā komanda” īstenošanā.

 

     Īpaša pateicība skolu klases audzinātājiem un vecākiem – nenogurstošiem pasākuma atbalstītājiem un iedvesmotājiem: Nataļjai Peļņai – 6. vidusskolas 7. b klases komanda „Солнечный квартет”, Rutai Susejai – Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas 7. a klases komanda „Saules stariņi”, Mārai Gražulei – Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas 7. c klases komanda „Saulesbērni”, Ilgai Buldurei – Rēzeknes 5. vidusskolas 7. b klases komanda „Saules enerģija”, Zojai Kalokinai – Rēzeknes 4. vidusskolas 7. klases  komanda „Солнечные лучики”, Tatjanai Ogurcovai – Rēzeknes 3. vidusskolas 7. a klases komanda „Светлячок”,  Olgai Aksakalovai un Marinai Dudkinai – Rēzeknes 2. vidusskolas 7. a klases komanda „Saulīte”, Ilgai Gorsvānei un Irinai Starodubcevai – Rēzeknes 2. vidusskolas 7. b klases komanda „RA”, Tatjanai Bindukai – Rēzeknes 6. vidusskolas 7. a klases komanda „Saules zaķīši”, Jeļenai Pikumai – Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas – M1 klases komanda „Saules spēks”.

 

     Plašāku apskatu par kultūrizglītojošā projekta „Saulainā komanda” noslēguma pasākuma braucienu uz Rīgu un tā norisi skatiet šeit.