Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2016. gada 15. jūlijā Rēzeknes Bērnu bibliotēkā ciemojās nometnes „Zeimuļa zemē” dalībnieki un tās vadītāja Dzintra Gribuste. Bibliotēkas darbinieki organizēja orientēšanās spēli „Mūsu mīļākie pasaku varoņi grāmatās un multfilmās”. Tajā piedalījās arī bibliotēkas talismans Lācītis Rūcītis, kurš dzīvo bibliotēkā, sargā grāmatas un vienmēr gaida ciemos bērnus. Tomēr šoreiz Lācītim bija atgadījusies bēda…

 

Ieskats inscenētajā pasākuma ainā:

 

     Vasaras mēnešos, kad skolotāji bērniem uzdod lasīt ieteicamo literatūru, bibliotēkā veidojas garas rindas pēc nepieciešamajām grāmatiņām. Tomēr bērni bieži vien aizmirst, ka bibliotēkas grāmatas jānes laikā atpakaļ. Daži nezina, ka pret grāmatu ir jāizturas saudzīgi, nedrīkst locīt lapas, plēst grāmatu, zīmēt tajā vai ar to spēlēties, vai pat ļaut kādam mājdzīvniekam to sagrauzt.

 

     Tā kā daži bērni pret grāmatām izturējās ļoti nejauki, Lācītis Rūcītis bija ļoti sarūgtināts. Vienu nakti, ejot gulēt, bija ļoti noskumis, ka nevar nosargāt kārtībā grāmatas, sapņojis bēdīgu sapni un nez kā  nākošajā rītā pamodies mežā…

 

     Lācītis bija uzrakstījis vēstuli. Lai Lācītis Rūcītis varētu atgriezties savā bērnu bibliotēkā, viņš lūdza palīdzību bērniem. Jāņa Raiņa Kultūras un atpūtas parkā bija izveidoti 10 kontrolpunkti ar uzdevumiem. Tos bija kārtīgi jāizpilda! Ja nometnes dalībnieki izpildīs visus uzdevumus, tad Lācītis varēs atgriezties bibliotēkā!

 

Pasākuma norise, noslēgums un iespaidi par to:

 

     Kontrolpunkti bija dažnedažādi, piemēram, uzzināt kā radies lācis, uzzināt populārāko pasaku autorus, izgatavot savu grāmatzīmi, salikt puzli un uzzināt, kāds žurnāls ir populārākais bērnu bibliotēkā, uztaisīt plakātu, kā saudzīgi izturēties pret grāmatām un daudz citi aizraujoši uzdevumi.

 

     Veiksmīgi izpildot visus orientēšanās spēles uzdevumus, visas sešas nometnes dalībnieku komandas tikās pie Raiņa pieminekļa, bērni bija tik priecīgi un sajūsmināti, ka labprāt vēlējās  visas aktivitātes atkārtot vēlreiz. Darbiņš bija izpildīts godam, Lācītis Rūcītis varēja atgriezties un satikt bērnus.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Lācītis ļoti, ļoti pateicās bērniem, un atvadoties visi kopā taisīja lielo, draudzīgo apkampienu.

 

     Lai bērniem arī ikdienā ir prieks visiem palīdzēt, pret grāmatām izturēties saudzīgi un to mācīt darīt arī citiem! Lai nometnes dalībniekiem veicas!

 

     Paldies jauniešiem, bibliotēkas lasītājiem, kas palīdzēja pasākuma veidošanā – Ievai, Danielai, Armandam, Ilutai, Sabīnei, Dagnijai, Renaldam, Kristīnei, Arinai Amālijai un Margaritai! Lai Jūs vienmēr esat tik pat aktīvi, radoši un enerģiski!

 

     Ieskats pasākuma norisē!