Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2017. gada 16. janvārī Rēzeknes Bērnu bibliotēkā notika rakstnieces Andras Neiburgas daiļradei veltīts pasākums. Tajā tikās skolēni no Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas (RVPĢ) 6. b klases un Rēzeknes 6. vidusskolas 6. a klases, pieminot rakstnieci Andru Neiburgu viņas 60. gadu jubilejā.

 

     Pasākuma ieskaņā skolēni piedalījās Bērnu bibliotēkas lasītāju, RVPĢ audzēkņu, Amandas Kalnejas un Vladas Vasiļjevas izveidotajā viktorīnā par Andras Neiburgas dzīvi un daiļradi. Pasākuma vadītāja Sintija Vasiļjeva no poļu ģimnāzijas pastāstīja par Andras Neiburgas grāmatu “Stāsts par Tilli un Suņu vīru” un piedāvāja kopīgi izlasīt grāmatas fragmentus.

 

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Ar lielu prieku pasākuma dalībnieki klausījās akordeonistu dueta priekšnesumu “Suņu vīra muzikālais sveiciens”, 6. vidusskolas jauniešu Dmitrija Belova un Ņikitas Bedrikova izpildījumā, un skatījās filmas “Tille un Suņu vīrs” fragmentus.

 

     RVPĢ 6. b klases audzinātāja un latviešu valodas skolotāja Biruta Vaivode aicināja pusaudžus ieklausīties jūtās, pārdzīvojumos un emocijās, kuras radās pēc grāmatas lasīšanas un piedāvāja uzrakstīt novēlējumus grāmatas varoņiem. “Es novēlu Suņu vīram un Tillei, lai naudiņas nepietrūktu, lai mīlas dziesmas nāk prātā un, lai katra diena ir laimīga diena” – rakstīja Viktorija Borise.

 

     Pasākuma dalībnieki neklātienē sveica Andru Neiburgu jubilejā un prezentēja  pašu zīmētās ilustrācijas grāmatai “Stāsts par Tilli un Suņu vīru”. Tikšanās noslēgumā bērnus gaidīja patīkams pārsteigums – kliņģeris, tēja, cepumi un konfektes.

 

     “Latviešu rakstniece Andra Neiburga – jubilāre” ir pirmais pasākums ciklā “Iepazīsti mūsu rakstnieku”. 14. martā Rēzeknes 6. vidusskolas 6. a klases skolēni stāstīs saviem draugiem no RVPĢ 6. b klases par krievu rakstnieku Valentīnu Rasputinu un iepazīstinās ar viņa grāmatu “Franču valodas stundas”.

 

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Rēzeknes Bērnu bibliotēka pateicas Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas 6. b klases skolēniem un klases audzinātājai Birutai Vaivodei, Rēzeknes 6. vidusskolas 6. a klases skolēniem un klases audzinātājai Ļiļana Žukovai un latviešu valodas skolotājai Inesei Repelei par ilggadēju sadarbību, iedvesmu, radošumu un atbalstu pasākumu īstenošanā.