Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2018. gada 30. janvārī Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Auseklītis” jau 19. gadu pēc kārtas notika dzejas svētki „Skani, mana valodiņa, pār deviņiem novadiņiem…”, kuros uzstājās un savas daiļlasītāju prasmes demonstrēja Rēzeknes pilsētas pirmsskolnieki. Konkurss tradicionāli notiek ziemā.

 

     Bērnu sniegumā klausījās Rēzeknes PII īpašie viesi, vērtēšanas komisija, kurā darbojās Natālija Ančupāne – Rēzeknes izglītības pārvaldes pirmsskolas iestāžu speciāliste, Vita Mežore – Rēzeknes izglītības pārvaldes metodiķe, Ingrīda Skredele – Rēzeknes speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” logopēde, Lidija Ostapceva – Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos.

 

     Šogad Dzejas svētki tika veltīti Latvijas simtgadei, par ko arī liecināja svētku noformējums. PII „Auseklītis” foajē bija apskatāma izstāde „Manai Dzimtenei” no Rēzeknes Bērnu bibliotēkas grāmatu pūra.

 

     Rēzeknes PII dzejas konkursa „Skani, mana valodiņa!” dalībnieki bija ļoti centušies, jo viņi ne tikai izteiksmīgi runāja un priecēja ar dažādiem dzejoļiem, bet arī ļoti veiksmīgi iejutās tēla lomā. Pēc tam izvēlētie dzejoļi tika pārvērsti krāšņos, dzīvespriecīgos zīmējumos.

 

     Bērnu bibliotēkas vecākajām bibliotekārēm Inetai Kuzņecovai un Tatjanai Deičmanei svinīgi tika pasniegti bērnu zīmējumi, kuros bērni uz papīra attēloja konkursā lasīto dzejoļu saturu. Valodas svētku konkursa dalībnieku zīmējumu izstāde šobrīd ir aplūkojama Rēzeknes Bērnu bibliotēkas lasītavā, kur tā būs skatāma vēl līdz 5. martam.

 

     Valodas svētkos piedalījās šādi tēli: Laimes māte – skolotāja Elga Ziemele, Sprīdītis – skolotāja Ilga Krievāne, Lienīte – skolotāja Laura Bērziņa, Vēja māte ar grupas „Rūķītis” bērniem – Vita Avišāne. Sporta skolotāja Ilga Krievāne un mūzikas skolotāja Zinaīda Jurova kopā ar „Auseklīša” bērniem bija iestudējušas divas dejas – deju ar svecēm un deju ar lentām.

 

     Lai izvelētos dalībai konkursā sev tīkamas dzejoļu grāmatas, bērni kopā ar vecākiem nāca uz Bērnu bibliotēku. Svētkos skanēja A. Kūkoja, J. Osmaņa, V. Pavlovskas, J. Petera, P. Blausa, L. Apšenieces, V. Ļūdēna, O. Vācieša, M. Cielēnas, K. Apškrūmas, P. Brūvera, J. Baltvilka, J. Kžemoņeckas, N. Kulincānes, A. Bardas un L. Leidumas dzejoļi.

 

     Pasākuma dalībnieki uzzināja daudz interesanta un neparasta: par ko bērni sapņo, kāpēc Latvijai nav jābaidās, par ozolu, kas izdāļāja zīles, kāda ir mūsu zeme un Rēzekne, ko dara Rīgas gailis, kas pieder pie Dzimtenes, cik maksā visdārgākais u. c.

 

Par dzejas labāko sniegumu ar godarakstiem tika apbalvoti:

četrgadīgo bērnu grupā – Jeļena Dukure (PII „Laimiņa”), Daniela Grišina ( PII „Auseklītis”),

Gabriels Sarkans (PII „Auseklītis”);

piecgadīgo bērnu grupā – Anastasija Antoņeviča (PII „Namiņš”), Amālija Pimanova (PII „Laimiņa”), Valerija Belokurova (PII „Pasaka”);

sešgadīgo bērnu grupā – Ilva Krivāne (PII „Māriņa”), Milana Smirnova (PII „Namiņš”), Nikola

Domule (PII „Auseklītis”).

 

    Pirmo reizi konkursanti tika apbalvoti arī ar Rēzeknes pilsētas domes balvām. Alise Apeine no PII „Māriņa” saņēma domes apbalvojumu par tēlu, bet īpašo pilsētas domes balvu „Pieskāriens sirdij” saņēma Laura Rapša no PII „Rūķītis”. Katram konkursa dalībniekam tika uzdāvināta mīļa grāmatiņa.

 

     Paldies visiem pasākuma dalībniekiem un viesiem par PII „Auseklītis” brīnišķīgi kopā pavadīto laiku. Ar visiem grāmatu autoriem un viņu darbiem var iepazīties Rēzeknes Bērnu bibliotēkā! Laipni gaidīti!

 

     Fotoieskats pasākumā – šeit, bet konkursa dalībnieku zīmējumu izstādē – šeit.