Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Pavēsā rudens dienā, 2019. gada 25. septembrī, Rēzeknes Bērnu bibliotēkā notika dzejnieces Leontīnes Apšenieces dzejoļu grāmatas „Kaķu simfonija” atvēršanas svētki.

 

     Uz pasākumu bija ieradušies gandrīz visu Rēzeknes pirmskolas izglītības iestāžu (PII) pārstāvji – bērni un skolotājas. Šajos sirsnīgajos grāmatas svētkos piedalījās arī Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidija Ostapceva.

 

     Brīnišķīgu muzikālu programmu bija sagatavojuši PII „Auseklītis” bērni mūzikas skolotājas Zinaīdas Jurovas un grupas skolotājas Vitas Avišānes vadībā. Bērni gan dziedāja dziesmas ar Leontīnes Apšenieces vārdiem, gan arī skaitīja Leontīnes Apšenieces dzejoļus.

 

     Pati grāmatas autore novadīja pārsteidzoši dzīvīgu meistarklasi, kā darboties ar bērniem. Visi klātesošie izdzīvoja un izspēlēja vairākus Leontīnes dzejoļus autores lasījumā, pabija gan bērnības pļavā, gan ballē, gan arī sarēķināja kopā desmit roku un desmit kāju pirkstus u. c.

 

     Pasākuma noslēgumā visām Rēzeknes PII Lidija Ostapceva pasniedza Rēzeknes pilsētas domes dāvinājumu – Leontīnes Apšenieces grāmatu „Kaķu simfonija”, kas ir jau 28. autores dzejoļu grāmata bērniem.  “Kaķu simfonija” ir tapusi ar Rēzeknes pilsētas domes finansiālu atbalstu, liels nopelns šī pasākuma organizēšanā ir Lidijai Ostapcevai.

 

     Bibliotēka saka paldies PII „Auseklītis” vadītājai Ilonai Zaharkevičai, skolotājām un bērniem par pasākuma bagātināšanu ar dziesmām un dzejoļu lasījumiem. Paldies arī visiem ciemiņiem, kas atnāca, lai pabūtu kopā šajos grāmatas atvēršanas svētkos. Un, protams, vislielākais paldies grāmatas autorei Leontīnei Apšeniecei par burvīgo grāmatu!