Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Bibliotēka ir vieta, kur satikties ar grāmatu. Bieži vien bibliotēkā rīkotie pasākumi bērniem ir ceļš uz tālāko patstāvīgo lasīšanu.

 

     Tā 2020. gada 5. februāra rīts Bērnu bibliotēkā pulcēja 4. vidusskolas 2. klases skolēnus (sk. T. Dekšne), lai iepazītos ar aizraujošām grāmatām bibliotekāres Tatjanas vadītajā tematiskajā rīta stundā „Grāmatas par dzīvniekiem”, jo skolā projektu nedēļas laikā 2. klase ir apņēmusies uzzināt pēc iespējas vairāk par daudzveidīgo dzīvnieku pasauli.

 

     Bērni izstaigāja visu bibliotēku, apskatīja grāmatu izstādi „Cilvēka labākais draugs – suns”, iepazinās arī ar citām grāmatu izstādēm, kuras šobrīd aplūkojamas bibliotēkā. Lasītavā pašķirstīja krāšņās dāvinātās pasaku grāmatas un atcerējās grāmatas, kuras jau ir izlasījuši, cenšoties tās nosaukt pēc iespējas vairāk. Tomēr, kā secināja paši bērni un bibliotekāre, multfilmu skatīšanās bērnu vidū ir populārāka nekā grāmatu lasīšana, jo multfilmu nosaukumu bērni zināja daudz vairāk nekā grāmatu.

 

     Bet tas nekas! Sākt lasīt nav par vēlu jebkurā vecumā! Lai ieinteresētu bērnus lasīt vairāk, šai tematiskajai rīta stundai bija izvēlētas grāmatas no sērijas „Aizraujošā zooloģija”. Šī ir sērija, kas tiek izdota Krievijā, katru grāmatu raksta cits autors un ilustrē cits ilustrators, pieturoties pie vienotiem kritērijiem, kādam aprakstam par dzīvnieku ir jābūt grāmatā, – kas es esmu, kāds es esmu, kur es dzīvoju, kā es dzīvoju, ko man patīk darīt, ko es ēdu u. tml. Bērnu bibliotēkā ir pieejama 21 šīs sērijas grāmata (tās saņemtas kā dāvinājums no Rēzeknes pareizticīgo baznīcas). Šajās grāmatās bērni var uzzināt par dažādiem pasaules dzīvniekiem – lielo pandu, mazo pandu, lauvu, vombatu, angļu buldogu, pingvīnu…

 

     Pasākumā bērni no sākuma izvēlējās sev interesantāko dzīvnieku un izpētīja grāmatu par viņu, pēc tam nolasīja interesantāko fragmentu no grāmatas skaļi un kopā pārrunāja, kāds attiecīgais dzīvnieks ir. Tā bērni iepazina ne vien aizraujošo dzīvnieku pasauli un pilnveidoja savas skaļās lasīšanas prasmes, bet arī mācījās uzmanīgi klausīties un iegaumēt informāciju, kā arī pamatot un pastāstīt citiem, kāpēc ir izvēlējušies tieši šo konkrēto dzīvnieku.

 

     Tematiskās lasīšanas stundas bibliotēkā ir veids, kā atklāt bērniem grāmatu burvību, tāpēc Rēzeknes Bērnu bibliotēka aicina ciemos skolu un pirmsskolu iestāžu grupas, ierašanās laiku iepriekš saskaņojot ar bibliotēkas darbiniekiem. Lasīsim kopā!