Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Saulainā pavasara rītā Rēzeknes Bērnu bibliotēkā ieradās pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Auseklītis” sagatavošanas grupas „Zīļuki” audzēkņi, bērnu žūrijas eksperti, kopā ar skolotāju Elgu Ziemeli.

 

     Viņi nāca aplūkot savu zīmējumu izstādi. Mazās, zinātkārās acis kāri tvēra apkārt redzamo.

 

     Bērni ātri vien atpazina katrs savu darbiņu izstādē „Bērnu žūrijas eksperti zīmē”. Pārrunājot ar bibliotekāri lasītveicināšanas programmas „Bērnu žūrija 2021” vecumgrupas 5+ rezultātus, prieku sagādāja tas, ka „Zīļuku” grāmatu vērtējums gandrīz sakrita ar kopējo žūrijas vērtējumu.

 

     Arī pārējās bibliotēkā esošās grāmatu izstādes bija mazo pētnieku uzmanības centrā. Kad savs mīļākais grāmatu varonis bija atrasts un izpētīti dažādi interesanti faktiņi, aplūkota Rēzeknes skolu bērnu, Jeļenas Antonovas „Art studija” dalībnieku, darbu izstāde, pamēģināta noturēt rokās bibliotēkā lielākā grāmata un izpētīta bibliotēkā mazākā grāmata, bērni aizrautīgi ķērās pie dažādu galda spēļu spēlēšanas un lasītavā esošo grāmatu un žurnālu lasīšanas.

 

     Dodoties atpakaļ uz PII „Auseklītis”, skolotāja līdzi paņēma bibliotekāru sagatavoto grāmatu kopu „Spēles, rotaļas un izzinošas nodarbes”, lai turpinātu iepazīties ar aizraujošo grāmatu pasauli un iemācītos ko jaunu.

 

    Izrādās – bibliotēkā var jautri un izzinoši pavadīt laiku. Gaidīsim ciemos arī citu Rēzeknes pirmsskolas iestāžu audzēkņus un skolotājas!