Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     30. janvārī Rēzeknē notika izglītības iestāžu dzejas svētki – izteiksmīgas runas konkurss „Skani, mana valodiņa, pār deviņi novadiņi”, šogad tas mūsu pilsētā tika rīkots jau 15. reizi. Pasākums pulcēja vecākus, skolotājus un arī bērnu bibliotekārus.

 

     Īpašie viesi bija vērtēšanas komisija, kurā darbojās Izglītības pārvaldes darbiniece Ilona Stramkale, ARPC „Zeimuļs” pārstāve Mārīte Sulojeva un pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Rūķītis” pedagoģe Ingrīda Skredele.

 

 

     Tā kā daiļlasītāju konkurss tradicionāli notiek ziemā, svētkos piedalījās arī omulīgi sniegavīri, kas gan bērnus, gan ciemiņus priecēja ar skaistām dziesmām, jautrām dejām un atraktīvām rotaļām. Pasākums izvērtās par neparastu sniegavīru balli, kas patīkami pārsteidza gan pašus dzejas deklamētājus, gan atnākušos viesus.

 

     Svētkos skanēja A. Auziņa, L. Apšenieces, V. Ļūdēna, V. Luksa, M. Zālītes, I. Lasmaņa, A. Sakses, O. Vācieša, J. Osmaņa , M. Cielēnas dzejoļi u. c. bērnu iemīļotu autoru darbi. PII „Auseklītis” ciemiņi varēja uzzināt ļoti pārsteidzošas un interesantas lietas par sniega vannām, runča kažociņu, mazo matemātiķi, adīšanas stundu, skolotāju pilsētu, misteru Hamburgeru un vēl, un vēl…

 

 

     Bērnu izteiksmīgi deklamētie dzejoļi bija dažnedažādi: jautri, pamācoši, rotaļīgi un pat bēdīgi, taču visi vienlīdz skaisti un ikvienu sirsniņu uzrunājoši. Liriskie darbiņi tika izvēlēti no Bērnu bibliotēkas dzejas grāmatu pūra. Bibliotekāru sarūpēto izstādi svētku dalībnieki, skolotāji un citi ciemiņi varēja apskatīt bērnudārza foajē.

 

     Konkursa noslēgumā kā allaž tika izraudzīti talantīgākie dzejas skandētāji. Šogad labākie bija Viktorija Poikāne (trīsgadīgo grupa, PII „Rotaļa”), Nikola Princova (četrgadīgo grupa, PII „Auseklītis”), Jānis Kotāns (piecgadīgo grupa, PII „Auseklītis”), Mareks Gusāns (piecgadīgo grupa, PII „Māriņa”) un sešgadīgo bērnu grupā – Madara Potaše (PII „Māriņa”), Elizabete Daugule (Katoļu PII), Armands Silagailis (PII „Auseklītis”).

 

     Konkursa dalībnieki tik tiešām bija centušies, jo viņi ne tikai izteiksmīgi runāja, bet arī izvēlētos dzejoļus pārvērta krāšņos, dzīvespriecīgos zīmējumos. Radošo darbu izstāde „Dzīvosim ar prieku” priecēja ikvienu klātesošo. Lai arī citi pilsētas bērni varētu aplūkot šo zīmējumu izstādi, pēc laika tā ceļos uz Rēzeknes Bērnu bibliotēku.