Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2022. gada janvāris Rēzeknes Bērnu bibliotēkā ienāca ar animācijas filmiņām, kuras veidotas Ivetas Brikmanes grāmatām „Septiņi stāsti par notiņām” un „Pa pēdām notiņām”.

 

     Iveta Brikmane ir praktizējoša mūzikas skolotāja un grāmatas uzrakstīja, lai varētu vieglāk iemācīt bērniem mūzikas mācības (solfedžo) pamatus. Draiskos, nelielos stāstos bērns iepazīstas ar notīm un var apgūt mūzikas teoriju, ko mācās mūzikas skolu 1. un 2. klasē. Līdz janvāra beigām var arī iespēt atnākt uz bibliotēku un noskatīties animācijas filmiņas.

 

     Vladimirs Zismans grāmatā „Ceļvedis orķestra pasaulē un tās pažobelēs” caur labsirdīga un dzirkstoša humora prizmu iepazīstina lasītājus ar orķestra mūziķu specifisko profesionālo dzīvi, sākot ar pirmo iepazīšanos ar pirmajiem skolotājiem. Grāmata ir tik aizraujoša, ka, atšķirot pirmo lappusi, jāieplāno vismaz pāris brīvas stundas, jo laiks pazudīs nemanāmi līdz pat pēdējai lappusei. 

 

     Kā atšķiras mūzika no vienkārši skaņām? Kā mūzika ir radusies? Kādi bija pirmie mūzikas instrumenti? Kā mūziku var ieraudzīt un kā tā iespaido klausītāju? Kas mūziku sagaida nākotnē? Uz šiem jautājumiem var iegūt atbildes Mērijas Ričardsas un Deivida Šveicera grāmatā „Mūzikas vēsture bērniem”.

 

     Atnāc uz Bērnu bibliotēku un izzini mūzikas pasauli!