Sokolku pagasta bibliotēka
Bibliotēkas telpas tagad daudz plašākas
Foto no Sokolku bibliotēkas arhīva

     Kā pastāstīja Viļānu novada Sokolku pagasta bibliotēkas vadītāja Anfiza Orlova, bibliotēka tagad ir pārcēlusies uz jaunām, izremontētām telpām. Iepriekš Sokolku „gaismas pils” platība bija 55 kvadrātmetri, vietas trūkuma dēļ nebija lasītavas un bērnu stūrīša, bet nu bibliotēkas platība ir 145 kvadrātmetri un tajā ir 25 lasītāju vietas, kā arī glīts bērnu stūrītis.

 

     Bērnu stūrīti, vadoties pēc bibliotēkas vadītājas iesniegtā zīmējuma un izmēru plāna, izveidojuši pagasta darbos iesaistītie bezdarbnieki. Bērnu grāmatas un krēsliņus bibliotēka „mantojusi” no Dilmaņu pamatskolas. Tagad bibliotēkai ir arī noliktavas telpas, kur var novietot vecās avīzes, žurnālus un bibliotēkas arhīvu, kā arī dienesta telpa.

 

 

     Bibliotēkas remonts izmaksāja 8939,84 Ls un tika finansēts no līdzekļiem, kurus pašvaldība saņēma par apvienošanos sakarā ar teritoriālo reformu. Remontdarbus veica firma RANGO. Bibliotēkas vadītāja ir ļoti pateicīga pašvaldībai, kura saprot un novērtē bibliotēkas lomu mūsdienās.

 

     Janvārī apkoptā statistiskā uzskaite liecina, ka 2009. gadā Sokolu bibliotēkā ir bijuši reģistrēti 207 lasītāji, bibliotēka apmeklēta 4485 reizes un 9753 reizes izsniegtas grāmatas. Grāmatu fonds sastāda 5716 vienības, bibliotēkā ir 10 datori, 9 no tiem pieejami lasītājiem.

 

Statistika 01.01.2015.

Lasītāji – 172

Apmeklējumi – 6854

Izsniegums – 8693

Krājums – 7232