Konkursa atbalstītāji
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Rēzeknes Bērnu bibliotēkas kolektīvam ir radusies ideja organizēt pilsētas mēroga konkursu „Saulainā komanda”, lai vairāk uzzinātu par sauli un iedegtu izziņas interesi bibliotēkas lasītājos.

 

     Konkursa mērķis: rosināt lasītāju pašizglītību un lasīšanas veicināšanu kā vienu no brīvā laika pavadīšanas iespējām. Bibliotēkai ir liels prieks, ka šo ideju atbalsta desmit saulainas komandas no septiņām Rēzeknes pilsētas skolām.

 

     2016. gada 13. janvārī Rēzeknes Bērnu bibliotēkā notika organizatoriska sapulce konkursa atbalstītājiem un komandu koordinatoriem – klašu audzinātājām un vecākiem.

 

     Fotogrāfijā (no kreisās uz labo) redzamas komandu atbalstītājas:  Ilga Buldure – Rēzeknes 5. vidusskolas 7. b klase, Zoja Kalokina –  Rēzeknes 4. vidusskolas 7. klase, Tatjana Ogurcova – Rēzeknes 3. vidusskolas 7. a klase, Marina Dudkina – Rēzeknes 2. vidusskolas 7. a klase, Irina Starodubceva – Rēzeknes 2. vidusskolas 7. b klase, Tatjana Binduka – Rēzeknes 6. vidusskolas 7. a klase, Māra Gražule – Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas 7. c klase, Nataļja Peļņa – 6. vidusskolas 7. b klase, Ruta Suseja – Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas 7. a klase. Konkursā piedalās arī „Saulainā komanda” no Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas – 7. m1 klase kopā ar atbalstītāju Jeļenu Pikumu.

 

     Tikšanās laikā tika apspriests konkursa nolikums, paredzēto aktivitāšu plāns, norises laiks un vieta, kā arī bažas un gaidas. Grupas diskusijās tika pārrunāts jautājums, vai skolēniem pietiks pacietības un iedvesmas no janvāra līdz maijam, vai pietiks uzņēmības nepadoties un tikt galā ar mājasdarbiem, neziņa par to, kā veiksies, un to, vai darbs netiks pamests pusceļā.

 

     Atbalstītāji gaida patīkamu sadarbību un radošas idejas, jaunas prasmes un pieredzi informācijas meklēšanā bibliotēkas resursos, zināšanas par sauli, noderīgi pavadītu brīvo laiku un pozitīvas emocijas. Saulainie atbalstītāji! Liels paldies par Jūsu atsaucību būt kopā ar savu komandu!