Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2016. gada 27. janvārī Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādē (PII) ”Auseklītis” jau 16. gadu pēc kārtas notika dzejas svētki ”Skani, mana valodiņa, pār deviņiem novadiņiem…”, kuros uzstājās un savas daiļlasīšanas prasmes demonstrēja Rēzeknes pilsētas pirmsskolnieki. Konkurss tradicionāli notiek ziemā.

 

     Pasākumā piedalījās un bērnu sniegumā klausījās Rēzeknes PII, Izglītības pārvaldes, ARPC ”Zeimuļs” un Bērnu bibliotēkas pārstāvji. Īpašie viesi bija vērtēšanas komisija, kurā darbojās Izglītības pārvaldes metodiķe Vita Mežore, ARPC ”Zeimuļs” pārstāve Mārīte Sulojeva un PII ”Rūķītis” pedagoģe Ingrīda Skredele.

 

     PII ”Auseklītis” foajē  bija apskatāma izstāde no Rēzeknes Bērnu bibliotēkas grāmatu pūra – ”Veltījums Jānim Rainim 150 gadu jubilejā”. Šogad bērnu skatuves runas konkursam par vadmotīvu tika izraudzīts ”Leļļu tirdziņš”.

 

     Konkursa dalībnieki bija centušies, jo viņi ne tikai izteiksmīgi runāja, bet arī izvēlētos dzejoļus pārvērta krāšņos, dzīvespriecīgos zīmējumos. Pasākumā skandēto dzejoļu ilustrāciju izstāde tagad ir aplūkojama Rēzeknes Bērnu bibliotēkā. (Fotoieskats izstādē – šeit.)

 

     Gaidot konkursa rezultātus, bērni izbaudīja jautru rotaļu prieku. Dzejas svētki izvērtās par brīnišķīgu notikumu. Bērni un ciemiņi kopā ar jautro klauniņu Čokiju un dāsno Mikimausu dejoja jautras dejas un spēlēja atraktīvas rotaļas. Mikimauss katram konkursa dalībniekam uzdāvināja skaistu, mīļu grāmatiņu. Bērnus un skatītājus priecēja skaistas ”leļļu” dejas.

 

     Ciemojoties ”Leļļu tirdziņā”, atnākušie viesi uzzināja ļoti interesantas un neparastas lietas: par ko ir bērna sapnis, kāpēc zaķiem garas ausis, kāda ir sniegavīra vēlēšanās, kāpēc Māra grib būt liela, kā notiek rīta rosme, kāpēc notiek burtiņu bēgšana, kā draudzējas ozoliņš un beka, kāpēc notika nelaimes gadījums, kā dzīvo zaķis un zivis, kas notika mežā aiz katra koka un daudz ko citu.

 

     Svētkos skanēja L. Apšenieces, J. Raiņa, M. Laukmanes, I. Tores, E. Gulbes, M. Jasnova, V. Graudiņa, V. Ļūdēna, V. Luksa, M. Zālītes, I. Lasmaņa, A. Sakses, O. Vācieša, J. Osmaņa, M. Cielēnas, A. Auziņa, Z. Purvīša, K. Apškrūmas, V. Grenkova, V. Gunes, V. Plūdoņa, P. Brūvera, A. Auziņa, M. Čaklā un P. Zirnīša dzejoļi.    

       

Veiksmīgākie daiļlasītāji žūrijas vērtējumā

Konkursa dalībnieki, kuri saņēma goda rakstus

 

Vecumposms 4 gadi

Milana Smirnova, PII ”Namiņš”

Valters Briciks, PII ”Auseklītis”

Elīna Peipiņa, PII ”Māriņa”

 

Vecumposms 5 gadi

Fēlikss Olivers Nikolajevs, PII ”Laimiņa”

Alīna Proško, PII ”Namiņš”

Elīza Dundure, PII ”Auseklītis”

 

Vecumposms 6 gadi

Ernests Viļums, PII ”Zvaniņš”

Agneta Jugane, PII ”Auseklītis”

Marta Teicāne, PII ”Vinnijs Pūks”

 

Svētku gaisotnes nodrošinātāji

Klauniņš – Ilga Krievāne

Mikimauss – Elga Ziemele

Mūzikas skolotāja – Zinaīda Jurova

Svētku vadītājas – Vita Avišāne, Laura Bērziņa un visa PII ”Auseklītis” radošā komanda!

 

     Paldies visiem dalībniekiem un viesiem par ”Auseklītī” brīnišķīgi kopā pavadīto laiku! Ar grāmatu autoru biogrāfijām un viņu darbiem ikviens var iepazīties Rēzeknes Bērnu bibliotēkā! Laipni gaidīti!

 

     Pasākuma foto skatieties šeit.