Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Saulainā 2023. gada 20. aprīļa dienā Rēzeknes Bērnu bibliotēkā ieradās rosīgās "mārītes" no Katoļu pirmsskolas izglītības iestādes, lai palūkotu, kā bibliotēkā Ingas Kaļvas-Miņinas privātkolekcijas izstādē "Kaķu pasaule bibliotēkā" klājas kaķiem.

 

     Bērni, pētot kaķu bildes, atcerējās faktus par kaķiem no grāmatas "Kāpēc kaķim vajag ūsas?", kuru lasīja iepriekšējā Lasītdrosmes nodarbībā, kad bibliotekāre ciemojās pirmsskolas izglītības iestādē.

 

     Šajā Lasītdrosmes nodarbībā kopā ar bibliotekāri, bibliotēkas Pūci un ziņkārīgo pūčulēnu Elmāru mazie klausītāji devās ceļojumā uz bibliotēku un grāmatu lappusēm, lasot Ineses Zanderes grāmatu "Vai grāmatai ir knābis?".

 

     Pēc grāmatas izlasīšanas bērni devās uz bibliotēkas lasītavu, kur uzzināja, ar kādām rotaļlietām spēlējās agrāk, aplūkojot izstādi "Ar ko spēlējās senāk?", un padarbojās savā nodabā, spēlējot galda spēles, zīmējot, pētot žurnālus un grāmatas. (Pasākuma fotomirkļus skatiet šeit.)

 

     Nākamā Lasītdrosmes nodarbība jau pavisam drīz – maijā!