Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2017. gada 9. decembrī, vietējo kolektīvu dziesmām skanot, Rēzeknes Festivāla parkā iemirdzējās pilsētas galvenā egle. Rēzekniešus priecēja Laimes lācis un citi pasaku varoņi. Šī pasākuma laikā čaklākie grāmatu draugi – „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” dalībnieki – tradicionāli saņēma saldas dāvanas kā pateicību par paveikto darbu.

 

     Ik gadu „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā” aktīvi piedalās arī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas filiāles – Bērnu bibliotēka un 2. bibliotēka. 2017. gadā lasīšanas programmā iesaistījās 228 rēzeknieši. Bērnu bibliotēkā programmas čaklākie lasītāji ir skolēni un jaunieši vecuma grupā 11+, savukārt 2. bibliotēkā visaktīvākie ir vecāku žūrijas eksperti.

 

     „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir Vislatvijas lasītveicināšanas programma, kas turpinās jau sešpadsmito gadu. Programmas mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par lasīšanu un grāmatām, izmantojot radošas aktivitātes, kā arī sekmēt augstvērtīgas oriģinālliteratūras izplatību un nokļūšanu pie lasītājiem un rosināt dialogu par jaunākajām grāmatām. Lai veicinātu grāmatu lasīšanu ģimenēs, kopš 2012. gada programmā ir iespēja piedalīties arī pieaugušajiem.

 

     Rēzeknes Bērnu un 2. bibliotēkas darbinieki atgādina, ka „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2017” grāmatu kolekcijas lasīšana un vērtēšana turpinās līdz šī gada 31. decembrim.

 

      Pasākuma fotogrāfijas var aplūkot šeit.