Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā pieejamās datu bāzes

Reģionālais Rēzeknes un Viļānu novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs – iespēja meklēt informāciju par reģiona bibliotēkās pieejamo literatūru, analītisko žurnālu un laikrakstu aprakstus, kā arī bibliogrāfisko informāciju par materiāliem, kas saistīti ar novadu.

 

LETA arhīvs – viens no plašākajiem kvalitatīvas un vispusīgas informācijas avotiem Latvijā. Piedāvā iespēju ātri un ērti iegūt interesējošo informāciju par personām, uzņēmumiem, notikumiem, statistiskiem datiem u. c. Arhīvā uzkrātie materiāli ļauj iegūt pilnīgu informāciju, kā arī viegli un ātri analizēt un prognozēt notikumus laika gaitā. Katru mēnesi LETA arhīvs papildinās par 60 000 informācijas vienību. LETA arhīvā ir apkopoti materiāli no dažādām pašu veidotām un publiski pieejamām datu bāzēm latviešu, krievu un angļu valodā, sākot no 1991. gada.

 

Universāla daudznozaru enciklopēdiju publikāciju datu bāze, kurā apkopota droša un uzticama informācija visām vecuma grupām – bērniem, pusaudžiem, studentiem un pieaugušajiem. Satur vairāk nekā 73 000 rakstu, 75 000 definīciju, 10 000 ilustrāciju, ieskaitot fotogrāfijas, zīmējumus, kartes un karogus, kā arī vairāk nekā 200 000 norādes uz interneta adresēm, aptuveni 2 000 videomateriālu par visdažādākajām tēmām. (Video demonstrācija par šo datu bāzi pieejama šeit.)

Bibliotēkā reģistrētie lasītāji Britannica datu bāzi var izmantot arī attālināti, t. i., no sava mājas datora. Piekļuves datus iespējams saņemt bibliotēkā.

 


Latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju.Lursoft piedāvājums:
* Uzņēmumu reģistra datu bāze – visi Latvijā reģistrētie uzņēmumi, īpašnieki, amatpersonas un paraksta tiesības, pilnvaru termiņi, personu ieņemamie amati un daļas uzņēmumos.
* Uzņēmumu gada pārskatu reģistrs – bilances, peļņas un zaudējuma aprēķini, finanšu analīze un salīdzinošie rādītāji.
* Eiropas Biznesa reģistrs – Eiropas uzņēmumu datu bāze.
* Apgrūtinājumi – saistības ar tiesu, nodrošinājumi, kreditori, maksātnespējas pieteikumi.
* Kreditoru e-pieteikumi.
* Komercķīlu reģistrs.
* Latvijas Centrālā depozitārija datu bāze.
* Zemesgrāmata.
* Transportlīdzekļu un traktortehnikas reģistrs.
* LATLEX – normatīvo aktu sistēma.
* Latvijas tiesu spriedumu datu bāze.
* Laikrakstu bibliotēka – vairāk nekā 40 dažādu laikrakstu arhīvs.
* Personu saistību grafs ĢENĒZE.
* Kr. Barona Dainu skapis.

 

Pasakas.net piedāvājums:

* Audiogrāmatas – gandrīz pilns skolas ieteicamās literatūras saraksts 1.–12. klasei.

* Pasakas – latviešu tautas pasakas, literārās, cittautu un jaunradītas pasakas, arī audio formātā.

* Teikas – visu Latvijas novadu vietu teikas.

* Pasaku kino – visas filmu studijas „Dauka” multfilmas.

* Mīklas, skaitāmpanti – sadaļa mazākajiem – gan rotaļām un izklaidei, gan attīstībai un mācībām.

* Vecvārdu vārdnīca – pasakās izmantotie vecvārdi, aptuveni 350 ieraksti.

* Šūpuļdziesmas – audio, video, ar pavadījumu, notīm un vārdiem.

* Metodiskie materiāli – sadaļa „Neērtības radībiņām” (tiks papildināta).

 

Datu bāze piedāvā vairāk nekā 90 000 e-grāmatas, aptverot plašu daiļliteratūras žanru spektru, kā arī nozaru literatūru sociālajās un dabas zinātnēs, arī uzņēmējdarbībā, izglītībā, žurnālistikā, reliģijā, kulinārijā, psiholoģijā, zinātniskajā fantastikā, mākslā un daudzās jo daudzās citās jomās. No daiļliteratūras pārstāvēta klasika, modernā proza​​, detektīvromāni, stāsti, esejas u. c. Informāciju un lasāmvielu šajā datubāzē sev atradīs ikviens!