Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā pieejamās datu bāzes

 

Reģionālais Rēzeknes pilsētas un novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs – iespēja meklēt informāciju par reģiona (Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada) bibliotēkās pieejamo literatūru, analītisko žurnālu un laikrakstu aprakstus, kā arī bibliogrāfisko informāciju par materiāliem, kas saistīti ar novadu.

 

 

Latviešu valodā izdotu e-grāmatu datu bāze, kuru laika gaitā plānots papildināt ar jauniem izdevumiem, sadarbojoties ar vairākām izdevniecībām. Pakalpojums “3td e-GRĀMATU bibliotēka” ir pieejams tikai reģistrētiem bibliotēku lasītājiem, kuri bibliotēkā ir paņēmuši autorizācijas datus bibliotēkas e-katalogam.

Bibliotēkā reģistrētie lasītāji datu bāzi var izmantot arī attālināti, t. i., no sava datora vai mobilās ierīces. Piekļuves datus iespējams saņemt bibliotēkā vai attālināti.

 

 

eBook Public Library Collection aptver lielu skaitu e-grāmatu nosaukumu, kas speciāli atlasīti atbilstoši publisko bibliotēku lasītāju vajadzībām. Kolekcija piedāvā gan populāru pieaugušo un jauniešu daiļliteratūru, gan plašu izglītojošu literatūras klāstu tādās jomās kā veselība un fitness, spēles, amatniecība, hobiji, medicīna, pavārmāksla, reliģija, atpūta un izklaide, ģeogrāfija, tirdzniecība, finanses, ģimene, laulība, folklora, sociālā un sabiedrības labklājība, mājsaimniecība u. c. Visi nosaukumi ir pieejami neierobežotam vienlaicīgo lietotāju skaitam un kolekcija nemitīgi tiek papildināta ar jauniem izdevumiem. 

Bibliotēkā reģistrētie lasītāji datu bāzi var izmantot arī attālināti, t. i., no sava datora vai mobilās ierīces. Piekļuves datus iespējams saņemt bibliotēkā vai attālināti.

 

 

 

Universāla daudznozaru enciklopēdiju publikāciju datu bāze, kurā apkopota droša un uzticama informācija visām vecuma grupām – bērniem, pusaudžiem, studentiem un pieaugušajiem. Satur vairāk nekā 73 000 rakstu, 75 000 definīciju, 10 000 ilustrāciju, ieskaitot fotogrāfijas, zīmējumus, kartes un karogus, kā arī vairāk nekā 200 000 norādes uz interneta adresēm, aptuveni 2 000 videomateriālu par visdažādākajām tēmām. 

Bibliotēkā reģistrētie lasītāji Britannica datu bāzi var izmantot arī attālināti, t. i., no sava mājas datora. Piekļuves datus iespējams saņemt bibliotēkā vai attālināti.

 

 
Latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju.

Bibliotēkā reģistrētie lasītāji Letonika.lv datu bāzi var izmantot arī attālināti, t. i., no sava mājas datora. Piekļuves datus iespējams saņemt bibliotēkā vai attālināti.

 


 
Lursoft piedāvājums:
* Uzņēmumu reģistra datu bāze – visi Latvijā reģistrētie uzņēmumi, īpašnieki, amatpersonas un paraksta tiesības, pilnvaru termiņi, personu ieņemamie amati un daļas uzņēmumos.
* Uzņēmumu gada pārskatu reģistrs – bilances, peļņas un zaudējuma aprēķini, finanšu analīze un salīdzinošie rādītāji.
* Eiropas Biznesa reģistrs – Eiropas uzņēmumu datu bāze.
* Apgrūtinājumi – saistības ar tiesu, nodrošinājumi, kreditori, maksātnespējas pieteikumi.
* Kreditoru e-pieteikumi.
* Komercķīlu reģistrs.
* Latvijas Centrālā depozitārija datu bāze.
* Zemesgrāmata.
* Transportlīdzekļu un traktortehnikas reģistrs.
* LATLEX – normatīvo aktu sistēma.
* Latvijas tiesu spriedumu datu bāze.
* Laikrakstu bibliotēka – vairāk nekā 40 dažādu laikrakstu arhīvs.
* Personu saistību grafs ĢENĒZE.
* Kr. Barona Dainu skapis.