Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas darba pārskati

Par 2023. gadu

Par 2022. gadu [PDF] 

Par 2021. gadu [PDF]

Par 2020. gadu [PDF]

Par 2019. gadu [PDF]

Par 2018. gadu [PDF]

Par 2017. gadu [PDF]

Par 2016. gadu [PDF]

Par 2015. gadu [PDF]

Par 2014. gadu [PDF]

Par 2013. gadu [PDF]

Par 2012. gadu [PDF]

Par 2011. gadu [PDF]

Par 2010. gadu [PDF]

Par 2009. gadu [PDF]

Par 2008. gadu [PDF]

Par 2007. gadu [PDF]

Par 2006. gadu [PDF]

Par 2005. gadu [PDF]

 

Rēzeknes reģiona bibliotēku darba pārskati

 

Par 2021. gadu [PDF]

Par 2020. gadu [PDF]

Par 2019. gadu [PDF]

Par 2018. gadu [PDF]

Par 2017. gadu [PDF]

Par 2016. gadu [PDF]

Par 2015. gadu [PDF]

Par 2014. gadu [PDF]

Par 2013. gadu [PDF]

Par 2012. gadu [PDF]

 

Rēzeknes Centrālās bibliotēkas darba pamatrādītāju salīdzinošā statistika 2011–2021 [PDF]

 

 

Rēzeknes reģiona bibliotēku statistikas rādītāji (01.01.2021.)