Vēsture

 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka

     Bibliotēkas vēstures sākumi meklējami 1944. gada novembrī, kad Rēzeknē, Kuldīgas ielā 6, uzsāka darbu apriņķa bibliotēka. Pirmā bibliotēkas vadītāja – Agafija Parfenova.

Bibliotēkas nosaukums un statuss vairākkārt mainījies:
1944. g. – 1949. g. – Rēzeknes apriņķa bibliotēka;
1949. g. – 1957. g. – Rēzeknes rajona bibliotēka;
1957. g. – 1966. g. – Rēzeknes pilsētas bibliotēka;
1966. g. – 1977. g. – Rēzeknes pilsētas 1. bibliotēka;
kopš 1977. g. jūnija – Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka.


     Bibliotēka trīs reizes mainījusi savu atrašanās vietu.
     1946. gadā no Kuldīgas ielas tā pārceļas uz Padomju ielu  3 (tagad – Brāļu Skrindu 3), kur Kultūras nama otrajā stāvā atrod sev mājvietu turpmākos 17 gadus.
     1947. gadā par bibliotēkas vadītāju kļūst Klaudija Krilova.

     1963. gadā bibliotēka saņem jaunas telpas Padomju ielā 17 (tagad – Brāļu Skrindu 17), kur atrodas līdz 2000. gada aprīlim.
     No 1967. līdz 1973. gadam par pilsētas bibliotēkas vadītāju strādā Lidija Dementjeva, no 1973. līdz 1986. gadam –  Marija Šeikina. 1986. gadā par bibliotēkas direktori kļūst Marija Nipere (tagad –  Sproģe).

     2000. gada aprīlī bibliotēka tiek pārcelta uz jaunām (rekonstruētām) telpām Atbrīvošanas alejā 81/5, kur atrodas joprojām.


     Pirmajos pastāvēšanas gados bibliotēkai bijuši tikai pārdesmit aktīvi lasītāji, tagad ik dienas pilsētas centrālajā bibliotēkā iegriežas ap 210 apmeklētāju, bet lietotāju skaits sasniedzis 6086 (2005. 01. 01.).
     Bibliotēkas krājums no dažiem desmitiem pašu bibliotekāru savāktu grāmatu un frontes brošūru (1944. g.) izaudzis līdz 68 934 dažādu iespieddarbu eksemplāru.

     Kļuvis lielāks arī bibliotēkas darbinieku kolektīvs. Pilsētas centrālajā bibliotēkā strādā 21 darbinieks (1944. gadā  – 2).
     Jauns posms bibliotēkas darbā sākās, atjaunojoties neatkarīgajai Latvijas Republikai. Bibliotēka saņem grāmatu dāvinājumus no tautiešiem ārzemēs.

     2000. gadā bibliotēkā parādās pirmie 2 datori ar Interneta pieslēgumu. Tagad bibliotēkā ir 24 datori. Bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja izmantot mūsdienīgus informācijas pakalpojumus.
     Bibliotekārā darba procesi pilnībā automatizēti, izmantojot IIS ALISE. 2005. gada nogalē uzsākta automatizētā grāmatu izsniegšana/saņemšana. Lasītāji var arī attālināti rezervēt grāmatas.
 

Rēzeknes Centrālās bibliotēkas vēstures pieturzīmes vietējā presē. 1944 – 2014 [PDF]

Rēzeknes Centrālās bibliotēkas 70 gadu jubilejas prezentācija [PDF]

Fotomirkļi no RCB vēstures „Kopā ar jums jau 70 gadus” [PDF]


Rēzeknes Centrālās bibliotēkas filiāles

     1951. gadā no Rēzeknes rajona bibliotēkas bērnu nodaļas izveidojas un sāk patstāvīgu darbu Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēka. 1977. gadā tā kļūst par Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas filiāli. Bibliotēkas pašreizējā atrašanās vieta – Dārzu iela 37.
 

     1965. gadā Rēzeknē uzsāk darbu Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēka. Kopš 1977. gada tā ir Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas filiāle. Bibliotēkas pašreizējā atrašanās vieta – Atbrīvošanas aleja 166. (Materiālu par Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkas vēsturi laika posmā no 1965. līdz 2010. gadam skat. šeit.)