Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Ceturtdien, 2019. gada 31. janvārī, Rēzeknes internātpamatskolā-attīstības centrā notika “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2018” noslēguma pasākums, kurā piedalījās arī Rēzeknes Bērnu bibliotēkas darbinieces.

 

     Pasākumu atklāja skolas bibliotekāre Aina Verze, kura iepazīstināja ar 2018. gada Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas norisi un rezultātiem. Žūrijā piedalījās 25 dalībnieki (22 skolēni un 3 skolotāji). Visaktīvākie un čaklākie žūrijas dalībnieki bija 4. klases skolēni.

 

     Grāmatas, kuras žūrijas dalībniekiem patika vislabāk un kuras ieguva visaugstāko punktu skaitu, bija Ulrikas Kesteres „Nelūgtie ciemiņi” (5+), Ineses Zanderes „Zirgā” (5+), Sallas Simukas „Sirdsmāsas” (9+), Aivara Kļavja „Melnais akmens” (11+), Keisijas Vestas „P.S. Tu man patīc” (15+) un Paula Bankovska „Kur pazuda saimnieks” (15+).

 

     Skolas bibliotekāre pateicās par piedalīšanos šajā aizraujošajā lasīšanas veicināšanas programmā un katram žūrijas ekspertam pasniedza diplomu, šokolādi un Latvijas Nacionālās bibliotēkas sarūpēto pārsteiguma balviņu (neparastu lineālu ar lupu).

 

     Bērnu bibliotēkas vecākās bibliotekāres Ineta Kuzņecova un Santa Laizāne bija čakli gatavojušās šim pasākumam un atvedušas pašu jaunāko bibliotēkā pieejamo grāmatu kolekciju. Bibliotēkas darbinieces atgādināja, ka ikviens šīs skolas čaklais grāmatu lasītājs ir mīļi gaidīts arī pilsētas Bērnu bibliotēkā. Aizraujoši piedzīvojumi grāmatu pasaulē ir iespējami ne vien žūrijas programmas ietvaros!

 

     Stāstījums par bibliotēkas jaunumiem bija tik aizraujošs, ka pat pēc pasākuma gan bērni, gan skolotāji vēl kādu mirklīti uzkavējās aktu zālē un ar interesi un zinātkāri aplūkoja un šķirstīja jaunākās grāmatas.

 

     Paldies par sadarbību Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra latviešu valodas skolotājai Annai Sidarānei un skolas bibliotekārei Ainai Verzei!