Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina piedalīties akcijā “Īpaša grāmata īpašā plauktā”, kuras ietvaros ikvienam ir iespēja dāvināt bibliotēkai grāmatu. Gaismas pils grāmatu plauktā šobrīd jau atrodamas ap 5000 grāmatu. Līdz Latvijas Nacionālās bibliotēkas 100. jubilejai 2019. gadā plānots plauktā ievietot ap 15 000 grāmatu.

 

     Šī akcija dod iespēju ikvienam no mums dāvināt kādu sev īpašu grāmatu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, papildinot to ar ierakstu grāmatas titullapā. Šis ieraksts var būt gans stāsts, kas saistīts ar šo grāmatu, gan vēstījums par katra individuālo vēsturi, izjūtām, uzskatiem. Akcijas rīkotāji uzsver, ka Latvijas Nacionālajā bibliotēkā jābūt īpašai vietai, ko veidojuši cilvēki paši.

 

     Interesi par šo akciju izrādīja Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas 6.b. klases skolēni. Latviešu valodas un literatūras skolotājas Birutas Vaivodes ierosināti, kopā ar skolotāju, bērni atnesa savas īpašās grāmatas uz Rēzeknes Bērnu bibliotēku, tādējādi atbalstot šo akciju un ar savu piemēru rādot akcijas nozīmību kā paliekošu vērtību Latvijas kultūrā.

 

     Grāmatu dāvināšana bija neaizmirstams brīdis Bērnu bibliotēkas bibliotekārēm un pašiem skolēniem, jo tika lasīti grāmatas titullapā pašu ierakstītie vēstījumi – aizkustinoši un sirsnīgi.

 

     Daži ieraksti no grāmatu titullapām. Eduards Jonikāns ierakstīja: „Šī ir viena no manām mīļākajām grāmatām, kuru man nopirka vecmāmiņa. Es kopā ar galvenajiem varoņiem izdzīvoju visus piedzīvojumus. Izsekoju un atmaskoju bandītus, lidmašīnas pilotus, kas meklē klinšu alās paslēptus, salaupītos dārgumus!”

 

     Jūlija Novožilova: „Es nolēmu dāvināt šo grāmatu, jo tā ir ļoti īpaša priekš manis un manas ģimenes. Šo grāmatu bija lasījusi mana mamma, kad mācījās pamatskolā, un viņai tā bija viena no mīļākajām grāmatām. Kaut gan tā nav pirmā no manām grāmatām, tā man ir ļoti vērtīga.”

 

     Ritvars Adijāns: „Šī grāmata ir no personīgā, no manas vecmammas arhīva. No šīs grāmatas mana vecmamma iemācījās daudz ko noderīgu. Man liekas, ka šī grāmata atspoguļo tā laika domāšanu, dzīvošanu un mācīšanos, kā arī man liekas, ka tā ir tā laika jaunas ģimenītes rokasgrāmata.”

 

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Nāciet ar savu īpašo grāmatu uz Rēzeknes Centrālo bibliotēku, 2.bibliotēku vai Bērnu bibliotēku! Bibliotekāres palīdzēs aizpildīt anketu un nogādāt grāmatu Gaismas pils Tautas grāmatu plauktam.

 

     Vairāk par akcijas norisi skati šeit!

 

     Paldies visiem, kuri jau uzdāvināja grāmatas!