Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Janvāris Bērnu bibliotēkā ir ienācis ar vairākām jaunām grāmatām. Nedaudz pašķirsim to lapas!

 

     Tepat kaimiņos dzīvo kāda meitene, kuru neviens neaicina ciemos, ar kuru neviens negrib draudzēties. Meitene klusi dzīvo cauri gadam, neviena neievērota, līdz septembrī viņa neatnāk uz skolu. Oktobrī meitenes skolas skapītī atrod dārgumus. Kādi tie ir, jālasa Idas Mlakaras Černičas grāmatā „Tepat kaimiņos dzīvo meitene”.  Šī ir grāmata, kuru lasīt, lai runātu ar bērniem par empātiju, lai rosinātu redzēt ne tikai ar acīm, bet arī ar sirdi.

 

     Laiks, kad bērns mācās patstāvību un nemitīgi atskan “es pats”, ir izaicinājumu pilns vecākiem. Guntas Mednes grāmata „Oto visu grib darīt pats!” noderēs, runājot ar patstāvību alkstošajiem bērniem par to, ko labāk darīt kopā un ko var darīt arī pats atsevišķi.

 

     Jeļenas Paļčevskas grāmata „Saules spēks” aizrauj ar notikumu straujo attīstību un dažiem burvju trikiem. Kad adatainais briesmonis Briārs atņem visiem cilvēkiem Sauli, Kristiāns stājas viņam pretī tikai ar mammas doto sarkano lakatiņu…

 

     Emma izdomā jautājumu spēli un sapulcina pagalmā pie ceriņkrūma spēles dalībniekus. Jautājumi nav tādi, kādus Emma katru trešdienu dzird TV jautājumu spēlē. TV ekrāna spēlē jautājumi bieži vien ir dikti muļķīgi, piemēram, kas tā par salu, kuras karogā attēlots pūķis ar zirga kājām. Kāda gan daļa Emmai gar salām? Emmu interesē atbildes uz pavisam citiem jautājumiem. Kādiem? To lasiet Ingunas Ulas Cepītes grāmatā „Emma un ekrāni. Lielā jautājumu spēle”.

 

     Grāmatā „Sarunu spēles” apkopotās 39 sarunu spēles, kas papildinātas ar piemēriem, palīdzēs ne vien labi pavadīt laiku, bet arī iemācīties runāt par sev būtisko un sadzirdēt otru. Grāmata ir papildināta ar kvadrātkodiem, lai Kristapa Rasima ierunātos spēles noteikumus varētu noklausīties audio formātā.

 

     Kā gan radušies vārdi un pirmās valodas? Kādas zīmju sistēmas lietoja, lai pierakstītu vārdus? Kā vārdi veido stāstus un iemūžina pagātni? Atbildes uz šiem jautājumiem sniegs grāmata „Vārdu vēsture bērniem”, kā arī stāstīs par daudziem vārdu meistariem – rakstniekiem, oratoriem, zinātniekiem, izgudrotājiem no dažādiem laikmetiem un to, kā tehnoloģijas mainīja cilvēku sazināšanās paradumus.

 

     Bērnu bibliotēkas jauno grāmatu plaukts gaida lasītājus. Atnāc un atklāj kādu interesantu un aizraujošu pasauli!