Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Rēzeknes Bērnu bibliotēkā aplūkojamas Rēzeknes pilsētas skolu vizuālās mākslas olimpiādes dalībnieku radošo darbu izstādes “Lieldienas” (no  2. maija līdz 2. jūnijam) un “Ornaments aplī” (no 2. maija līdz 31. jūnijam).

 

     1. – 6. klašu grupas dalībnieku darbi apkopoti izstādē “Lieldienas”, savukārt 7. – 12. klašu grupas darbi – izstādē “Ornaments aplī”. Abu izstāžu vienojošais darbu motīvs ir apaļā forma, kas radoši ietērpta ar grafikas elementiem.

 

     Bibliotēkas telpās apmeklētājus iepriecinās astoņdesmit četri radošie darbi – mūsu pilsētas talantīgo bērnu un jauniešu darbi. Aicinām apmeklēt izstādi Dārzu ielā 37!