Foto: Eduards Utāns

     Saulainā 2022. gada 11. oktobra pēcpusdienā Rēzeknes Bērnu bibliotēkā pulcējās folkloras kopas „Vīteri” bērni, Slišānu saime no Upītes un citi interesanti, lai atvērtu Jēkaba Slišāna vizuālās mākslas darbu izstādi „UpītieDzeiveJauka”.

 

     Mākslinieks ir dzimis Rīgā 2010. gada 24. maijā kā vidējais bērns Ligitas Spridzānes un Andra Slišāna ģimenē. Jau no agras bērnības zēnam ir paticis zīmēt. Pirmos sava vacika (vectēva) Ontona Slišāna portretus Jēkabs zīmē 3 gadu vecumā, un arī nākamajos zīmējumos parādās viņa ģimene un notikumi Upītē.

 

     Jēkaba Slišāna vaciks Ontons Slišāns, dzejnieks, rakstnieks, novadpētnieks, bibliotekārs, pedagogs un lauksaimnieks, latgaliskās dzīvesziņas kopējs, ir teicis: „Vēlos noturēt pēctečiem tās vērtības, kuras, neapjaušot tautas tradicionālās kultūras pārmantojamības iespējas, var viegli iznīcināt uz mūžu mūžiem.”

 

     Skatot Jēkaba Slišāna Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas mākslas klases diplomdarba prezentāciju, var redzēt, ka vectēva sētie graudi ir krituši auglīgā augsnē. Mākslinieks zīmējumos ir attēlojis savu saimi un Upīti gan svētku brīžos, gan arī ikdienā. Upītē notiek senākais latgaliešu mīlas dzejas festivāls „Upītes uobeļduorzs”, jauniešu festivāls „π-dzīdam”, kas jau ir kļuvis par jauku tradīciju, tuvojoties vasaras gaidītākajiem svētkiem – Jāņu dienai, dažādi folkloras pasākumi, Upītē ik pa laikam viesojas Rīgas Nacionālais teātris ar izrādēm, kā arī pavisam nesen ir atvērta izlaušanās istaba.

 

     Zēns zīmē savu ģimeni – tēti Andri, kurš vienmēr ir skrejošs, mammu Ligitu, kas rūpējas par to, lai visi saimes ļaudis būtu saposti pasākumiem, vecāko māsu Kati, kas šobrīd studē etnomūziku, vecāko brāli Domeniku, kurš ir Jēkaba iedvesmotājs un arī daudzpusīgs muzikants, jaunāko brāli Miķeli un jaunāko māsu Helēnu, ar kuriem tik labi būt kopā. Zīmējumos ir arī plašākā Slišānu saime – tantes, tēva māsas Annele, Lienīte un Mārīte un viņu bērni.

 

     2020. gada nogalē Jēkabam salūzt telefons, un viņš apņemas no 19. oktobra līdz 25. decembrim katru dienu uzzīmēt vienu portretu-karikatūru un pierakstīt dienas labos darbus. Karikatūrās mākslinieks zīmē ne vien saimes un apkaimes ļaudis, bet arī grāmatu un filmu varoņus. Karikatūru izstāde pirmo reizi plašākai publikai tiek parādīta Ontona Slišāna Upītes kultūrvēstures muzejā.

 

     Jēkaba stāsts ir par savu sakņu saglabāšanu, jo saime ikdienā runā un darbojas latgaliešu valodā un latgaliskajā kultūrvidē, nesot Latgales un Upītes vārdu arī plašajā pasaulē tālu aiz Latvijas robežām. Tas ir stāsts par redzīgiem vecākiem, kas saskata un atbalsta savu bērnu darbošanos un talantu attīstību, kā arī par pašu bērnu vēlmi darboties un izzināt pasauli pēc iespējas daudzveidīgāk.

 

     Izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēkā ir aplūkojama līdz 7. novembrim. Gaidām!