Foto no Feimaņu bibliotēkas arhīva

     2016. gada 30. novembrī Feimaņos notika Andreja Paulāna 120. jubilejai veltīts atceres pasākums, ko organizēja Feimaņu pagasta bibliotēka. Tieši 30. novembrī Andrejdienā ir arī izcilā podnieka dzimšanas diena un ir visas Latgales keramikas svētki.

 

     Pasākuma vadītāji Arnita un Ervīns ieskicēja Paulāndzimtas lielo darba mīlestību. No saviem senčiem Andrejs Paulāns ir mantojis bagātu māksliniecisku izdomu un lielisku formas izjūtu. Katrā lietā ir ielikta daļa no meistara dedzīgās sirds.

 

     Feimaņu kapos notika piemiņas brīdis. Pēc tam kultūras nama zālē saviesīgs saiets. Pasākumā piedalījās Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītāja Tekla Bekeša, kura uzsvēra Paulāna lielo ieguldījumu keramikas attīstībā. Viņa līdzi bija atvedusi dažus Andreja Paulāna oriģinālos darbus no muzeja krājuma, kas ļāva pasākuma apmeklētājiem tuvāk iepazīties ar mākslinieka atstāto mantojumu. Bet katram klases kolektīvam, kas klātienē interesējās par ievērojamo novadnieku, uzdāvināja Preiļu muzejā radīto spēli par keramikas tēmu.

 

     Pasākumā piedalījās Feimaņu draudzes priesteris Rinalds Broks un Feimaņu draudzes dziedātājas. Prāvests Rinalds uzsvēra, ka Dievs jebkuram ir dāvājis dažādas dotības, tikai vajag tās atklāt un ar lielu centību attīstīt. Tad dzīve būs piepildīta, kā rezultātā ieguvēji būs visi.

 

     Kādreizējā sovhoza “Krāce” priekšsēdētājs Anatolijs Tučs dalījās atmiņās par 1975. gadu, kad Feimaņu kapos dižajam Meistaram tika atklāts piemineklis. Pasākuma dalībniekus ar savu repertuāru priecēja arī Latgales dziesminieks Vincents Kūkojs.

 

     Žēl, ka par Silajāņu keramiķiem mēs varam runāt pagātnē. Nenoliedzami daudziem keramiķiem Andrejs Paulāns būs paraugs un skolotājs, kas kļuvis par leģendu saviem pēctečiem. Iespējams, ka kādam jaunam censonim radīsies ideja pievērsties māla mākslai.

 

     Paldies visiem, kas ieradās pagodināt izcilo podnieku, kurš mūsu Latgali padarīja slavenu visā pasaulē! Informācija par Andreju Paulānu mūsu bibliotēkās pieejama šeit!