Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Kādā sniegainā 2022. gada marta dienā Rēzeknes 6. vidusskolas 4. c klases skolēni kopā ar skolotāju Tatjanu Bartušu devās uz Rēzeknes Bērnu bibliotēku, lai iepazītos ar grāmatu krātuvi un Latgales dižgariem.

 

     Pēc izzinošanas ekskursijas bibliotēkā un grāmatu un gleznu izstāžu aplūkošanas bērni lasītavā salīdzināja bibliotēkā esošās mazāko un lielāko grāmatu, pamēģināja izlasīt tekstu 100 gadus vecā grāmatā, kā arī izpētīja izstādi „Latgales ievērojamie ļaudis”, ar neviltotu izbrīnu atpazīstot, ka daudzi izstādē esošo grāmatu autori ir rēzeknieši vai novadnieki.

 

     Īpašu interesi raisīja Leontīnes Apšenieces grāmatas un Inetas Atpiles-Juganes „Burtu vuoceleite”. Pētot grāmatas patstāvīgi, bija aizraujoši uzzināt, ka žagata latgaliski ir čačyns, konfekte – cukerka, un citus ikdienā neierastākus vārdus. Zēnus vairāk saistīja enciklopēdijas un žurnāli. Protams, neiztika arī bez spēlēm! Vienmēr ir laiks kādai „Angry birds” un  „Twister” partijai.

 

     Pie 6. vidusskolas 4. c klases aizceļoja bibliotekāru sagatavota grāmatu un materiālu kopa par Rēzeknes novada ievērojamajiem ļaudīm, lai novadpētniecību varētu turpināt izzināt jau skolā.

 

     Aicinām nākt uz bibliotēku un pieteikt grāmatu kopas arī citas Rēzeknes pilsētas izglītības iestādes.