Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Novembris ir atnācis ar tumšiem vakariem, lietu un vēju. Lai šo nemīlīgo laiku padarītu mazliet priecīgāku, Rēzeknes Bērnu bibliotēkā 12. novembrī ciemojās Pepija Garzeķe (Irbe Bārbala Kārkliņa), lai kopā ar bērniem pavadītu kādu draisku brīdi Krēslas stundas lasījumos.

 

     Krēslas stundas lasījumi ievada Ziemeļvalstu Literatūras nedēļu, kura šogad ir no 11. līdz 17. novembrim. Šī projekta laikā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bibliotēkās un skolās vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un kopīgi lasīta īpaši izvēlēta grāmata.

 

     2019. gadā biedrība “Norden” Norvēģijā, Dānijā un Zviedrijā atzīmē 100 gadu pastāvēšanas gadskārtu, tāpēc lasījumu izvēlētā tēma ir – Svētki Ziemeļvalstīs. Arī literatūrā bieži raksta par svētkiem, jo tie ir nozīmīga robežšķirtne starp ikdienu un neparasto, starp pierasto un brīnumu, svētki ir noslēgums un jauns sākums.

 

     Bērnu bibliotēkā kopīgi tika lasīta Astrīdas Lingrēnas grāmatas “Grāmata par Pepiju Garzeķi” nodaļa “Pepija svin dzimšanas dienu” un aplūkotas brīnumainās lietas no Pepijas ceļojumu somas. Bērni palīdzēja uzrakstīt Pepijai ielūgumu uz dzimšanas dienu, kā arī mielojās ar cienastu un pavadīja laiku, spēlējot dažādas  spēles.  

 

     Bibliotēka saka paldies visiem, kas atnāca un piedalījās, un uz tikšanos Krēslas stundas lasījumos nākamgad!