Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2012. gada 19. septembrī Rēzeknes Bērnu bibliotēkas darbinieces viesojās Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”, lai iepazīstinātu klātesošos ar jaunākajiem bērnu dzejoļu krājumiem un veicinātu interesi par literatūru un bibliotekāra profesiju.

 

     Pasākuma laikā bibliotekāres pastāstīja par bērnu dzeju, īpaši akcentējot novadnieces Leontīnes Apšenieces devumu bērnu grāmatniecības attīstībā. Klātesošie uzzināja vairāk par Bērnu bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem, tās piedāvātajām iespējām un bibliotekāra darbu. Skolēni ar interesi iesaistījās diskusijās par dzeju, grāmatām un lasīšanu.

 

 

 

     Septembris ir dzejas mēnesis, tādēļ šajā kopā sanākšanas reizē bērni veltījumus bibliotēkai rakstīja liriskā formā. Skolēni uzskata, ka bibliotekāriem nepieciešama izturība, pacietība, veiksme, radošais gars un daudz jaunu ideju. Pasākuma turpinājumā dzejoļi tika sacerēti kopīgi.

 

     Noslēgumā visi Skolēnu interešu centra direktores vietnieces Mārītes Sulojevas pavadībā devās ekskursijā, lai iepazītos ar neparasto ēku, tās īpatnējo kabinetu izkārtojumu un centra piedāvātajām daudzveidīgajām iespējām skolēnu interešu izglītībā. Skolotājas, bibliotekāres un bērni apmeklēja arī skatu laukumu, lai kopīgi palūkotos uz rudenīgo Rēzeknes ainavu – noslēpumaino pilskalnu, stāvajiem katedrāles torņiem un pilsētas arhitektūru, kur plūstoši savijas modernais ar senatnīgo.