Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Novembris ir Latvijas Republikas proklamēšanas mēnesis. Lai arī laukā ir drēgni un tumšs, sildāmies sveču liesmās un grāmatās.

 

     Valda Rūmnieka un Andreja Miglas grāmata „Viestura zobens” ir aizrautīgs, piedzīvojumiem un traģiskiem pavērsieniem bagāts vēstījums par dižā Viestura – Zemgales valdnieka dzīvi vienā, ļoti izšķirīgā gadā. Vēsturiskajā romānā stingra dokumentalitāte savienojas ar māksliniecisku izdomu, tautas ticējumiem un nostāstiem, atklājot seno zemgaļu godaprātu un varonību.

 

     Kima ir četrpadsmitgadīga meitene, kas vēlas sadraudzēties ar klasesbiedriem, iegūt zēna uzmanību un izpelnīties skolotājas atzinību, tomēr viņai gandrīz nepārtraukti viss noiet greizi. Kas tieši? To lasiet Kristas Betijas grāmatā „Kima – mana neveiklā dzīve”

 

     Ervīns ir no nelabvēlīgas ģimenes. Zēns, neatradis kopīgu valodu ar vienaudžiem, ar laiku sadraudzējas ar vecu biškopi, kurš Ervīnu uzņem savās mājās un māca viņam gudrības par dabu. Bet tad zēni izposta bišu stropus, ielaužas Bišu vīra mājā, vecais vīrs pat nonāk slimnīcā. Un kas notiek ar Ervīnu? Rutas Skrebeles „Ervīns un Bišu vīrs” ir sirsnīga grāmata bērniem – par uzticību un nodevību, meliem un godaprātu.

 

     Margitas Aueres sarakstītās sērijas „Maģisko zvēru skola” trešajā grāmatā „Gaisma izdziest!” maģiskos zvērus iegūst vairāki skolēni, tomēr kādai meitenei maģiskie zvēri ir bijuši nebijuši. Vai tā ir sagadīšanās, ka Misters Morisons nolemj uzticēt dižciltīgo runci Karajanu tieši viņai? Kad lasīšanas nakts laikā skolā negaidot nodziest elektrība un zēni aizmaldās skolas pagraba labirintos, iecerētais mierīgais vakars izvēršas pavisam savādāk. Kas izglābs zēnus no nelaimes? 

 

     Arī Ilmara Tomuska grāmatā „Datordullā skola” notikumi risinās strauji un negaidīti. Ārzemju uzņēmēji datorklasē ierauga senlaicīgus datorus un lūdz tos uzdāvināt datortehnikas muzejam Japānā, pretī apsolot vismodernāko digitālās skolas aprīkojumu. Skola kļūst digitāla, un skolēnu sapnis iegūt savu datoru un pavadīt dienu internetā piepildās, bet… 

 

     Maijas Laukmanes dzejoļu krājums „Diena kūst kā saldējums” atgādinās par ātri skrejošās vasaras nebēdnīgajām dienām, savukārt Līgas Rozentāles grāmata „Vislabākā vasara” noderēs vasaras lauku dzīves baudītājiem, jo starp stāstiem ir arī noderīgi padomi, kā parūpēties par savu drošību pie ūdens, pagalmā, pļavā un mežā. 

 

     Pirmsskolas vecuma bērniem aktuālā darbība ir rotaļas. Izzināt, kas ir veikals, rotaļas veidā palīdzēs interaktīvā grāmata „Mans veikals”. Runāt par emocijām un uzzināt, ko tās dara brīvajā laikā, varēs Tinas Oževičas grāmatā „Ko dara jūtas?”, savukārt Elīsabetes Hellannes Lāšenas sirsnīgās grāmatas „Es esmu Dzīve” un „Es esmu Nāve” noderēs tiem bērniem, kas mēģina izprast mūžīgos jautājumus. Ievas Samauskas grāmata „Kas tu būsi, kad izaugsi jeb Bērnudārza noslēpums” noderēs, runājot ar bērniem par dažādām profesijām. Šai draiskajā ilustrētajā grāmatā var slēpties dažs labs pārsteigums!

 

     Kas vēl ir jaunumu plauktā, jānāk lūkot uz bibliotēku. Gaidām!