Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Kultūras ministrijas projektā “Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” 2021. gada nogalē Rēzeknes Bērnu bibliotēkai ir iegādātas grāmatas arī pusaudžiem un bērnu vecākiem. Ieskatīsimies dažās.

 

     Poēzijas plauktu papildina trīs jaunu dzejnieču grāmatas. Inga Pizāne dzejoļu grāmatā „Siena, ko nosiltināt” runā par tām sienām, ko uzbūvējam paši, lai sevi pasargātu, bet tādējādi arī daudz ko zaudējam. Dzejā izskan pārdomas par attālināšanos, šķiršanos, laiku, pilsētu, aplikācijām, jūru, ilgām, klusumu un cerību. Ievas Rupenheites dzejas krājums „Palaidiet sievieti” atklāj mērķtiecīgu darbu ar valodu, kas ļauj ieraudzīt pasauli neparastā gaismā. Savukārt Ingmāra Balode grāmatā „Dzejoļi pēc mūsu ēras” mēģina sev un lasītājam atbildēt, kas notiek, kad vienu dzīvi nomaina cita.

 

     Lietuvietes Rasas Aškinītes grāmata „Glesum” stāsta par mūsu ēras pirmajiem gadsimtiem un aistiem. Gonds no tirgošanās brauciena atvedis ne vien sudrabu, varu, alvu un cinku, bet arī meiteni vārdā Glesum. Vai Gonda sieva Selija spēs pieņemt jaunpienācēju? Īsos, aprautos teikumos emocionāli izstāstīts stāsts, kas rada klātesamības sajūtu. 

 

     Novadnieka, bijušā rēzeknieša Svena Kuzmina romāns „Dizažio” ir veltīts mākslas cilvēkiem, to iekšējām pasaulēm un ikdienas dzīvēm. Asprātīga ironija par jaunrades un birokrātijas nebeidzamajām sadursmēm slēpj aizkustinošu stāstu par mākslas ugunīm, kuru spēks spēj gan uzvarēt eksistences bezjēdzību, gan pilnībā izdedzināt pašu radītāju.

 

     Ko gan mikrobs pastāstītu cilvēkam, ja spētu runāt? Infektologa Raimonda Sīmaņa grāmata „Pasaule mikrobu acīm” piedāvā aizraujošu stāstu par arhejiem, baktērijām, vīrusiem un citām būtnēm, ar kurām cilvēki dala vienu dzīves telpu. Savukārt Markētas Baņkovas grāmata „Žagata entropijas valstībā” humoristiski iepazīstina lasītāju ar klasiskajiem fizikas likumiem. Mūzikas un orķestra pasaulē lasītāju aizved Vladimirs Zismanis grāmatā „Ceļvedis orķestra pasaulē”. Lasot šo asprātīgo stāstu, var uzzināt daudz ko, kas citādi skatītāja acīm un ausīm paliek apslēpts. 

 

     Iepazīstinot bērnus ar latvisko dzīvesziņu, pedagogiem un vecākiem noderēs autoru kolektīva Māras Mellēnas vadībā sastādītā „Gadskārtu grāmata”, kas piedāvā dialoga iespēju ar senču pieredzi, veidojot savu gadskārtu. Aīdas Rancānes grāmatā „Saules gads. Rudenāji” skaidrotas Rudenāju tradīcijas, apkopoti radoši, starpdisciplināri mācību uzdevumi, kas domāti tradicionālās kultūras mērķtiecīgai izzināšanai.

 

     Lilitas Svirževskas grāmatā „Attīstošās un izzinošās rotaļlietas” apkopotas interesantas idejas, kā uztaisīt rotaļlietu no otrreiz lietojamajiem materiāliem un dabas veltēm. Gevina Rīda praktiskā rokasgrāmata „Disleksija agrīnā vecumā” palīdzēs saprast, kad bērnam ir nepieciešama palīdzība, un sniegs padomus, ko darīt, jo disleksijas agrīnā identificēšana ir būtiska un var mazināt vai pat novērst disleksijas nodarīto kaitējumu turpmākajās izglītības stadijās.

 

     Nāc un izvēlies, ko lasīsi!