Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Pasakas ir būtiska bērnības daļa. Vecvecāku stāstītās pasakas agrāk nodeva tālāk gan dzimtas, gan visas tautas kultūrmantojumu. 

 

     Šodienas steidzīgajā laikā, kad vecvecāki arī paši vēl strādā, bērniem bieži vien pasakas stāsta grāmatas. Lasot dažādu tautu pasakas, mēs vairāk uzzinām arī par pašu tautu, tās dzīvesveidu, mentalitāti, paražām un tradīcijām. Pasakās savijas gan ikdienišķais ar brīnumaino, gan realitāte ar fantāziju, palīdzot bērnam izdzīvot sarežģītajā pasaulē. Pasaka ir vārti uz neapzināto. Pasaka ir veids, kā nodot tālāk senču garīgo mantojumu un dzīvesgudrību. Pasaka ir ceļš pie sevis, savām saknēm.

 

     Februārī un martā Bērnu bibliotēkā apskatāma dažādu tautu pasaku grāmatu izstāde. Bibliotēka aicina izlasīt tajā atrodamās pasakas un pameklēt kopīgo un atšķirīgo, lai 6. aprīlī visi pulcētos uz aizraujošu sarunu par pasakām kopā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) asociēto profesori Angeliku Juško-Štekeli un RTA studentiem. Čaklākos lasītājus gaidīs pārsteiguma balvas. Nāc un izzini pasakas!