Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Februārī Rēzeknes Bērnu bibliotēkā skatāma grāmatu izstāde „Sākums. Bērnu radošie darbi”.

 

     „Esi dzejnieks – taisi no nekā!” Šie dzejnieka Ojāra Vācieša vārdi, šķiet, ir visatbilstošākie šīs izstādes apskatam. Kurš ir tas brīdis, kad top dzejnieks vai rakstnieks? Un kurš to pamanīs? Redzīgi skolotāji, pieaugušie un vecāki ierauga mazā cilvēkā spēju izteikt pasauli vārdos. Un tad top bērnu literāro un radošo darbu krājumi. Ne visi rakstītāji, lieli izauguši, turpina rakstīt, bet reiz pierakstītais paliek, tajā var ielūkoties citi bērni, atrast ko sev tuvu un, iespējams, uzrakstīt kādu dzejoli, stāstu vai pasaku arī paši.

 

     Rēzeknes pilsētas un novada skolu bērni ir centušies savaldīt vārdus un pierakstīt savu pasaules redzējumu. Rēzeknes 1. vidusskolas skolotāja Benita Lazdiņa laika gaitā ir sarūpējusi divus savu skolēnu dzejas krājumus – „Mazo pumpuru laiks” (1998) un „Baltais prieks” (2006).  1998. gadā Rēzeknes rajona Izglītības nodaļas paspārnē ir iznācis novada skolēnu radošo darbu krājums „Skolēnu radošie darbi”.

 

     Dzejas almanahā „Rēzekne” katru gadu publicējās gan individuāli gados jaunie dzejnieki, gan arī dažādu literātu kopu dalībnieki, šīs tūkstošgades sākumā tas bija jauno literātu klubiņš „Pēgasa ceļabiedri”, savukārt, sākot ar 2016. gadu, almanahā sāka publicēties Rikavas jauno literātu kopas dalībnieki skolotājas Ivetas Dimzules vadībā.

 

     Iecienīta dzejas gadagrāmata bērniem ir „Garā pupa”, kur sadaļā „Sākums” ir bērnu sacerētie dzejoļi.  Krājumā ik pa brīdim parādās kāda Rēzeknes puses bērna dzeja, tā grāmatā „Garā pupa 2016” varam lasīt Katrīnas Kambalas dzejoli un krājumā „Garā pupa 2019” ir atrodams Ievas Puzirevskas dzejolis, abas ir Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas skolnieces. Ievai Puzirevskai ir iznākusi arī  autorgrāmata „Dzejā plaukstot” (2018).

 

     Grāmata „Rakstu dzejoli pats” ir Jēkabpils pilsētas un tuvējo novadu bērnu rakstīto dzejoļu apkopojums.

 

     Taču bērni raksta ne tikai dzejoļus, bet arī prozu. Ielūkosimies bērnu prozas darbu grāmatās! Latviešu valodas aģentūra katru gadu izdod skolēnu konkursa labāko darbu krājumu. Bērnu bibliotēkā var ieskatīties 2011. gada krājumā „Ko, Latvija, Tev varu dot”. Starp visas Latvijas skolu jauniešu darbiem šeit var lasīt arī Rēzeknes skolu jauniešu pārdomas par Latviju un savu vietu tajā.

 

     Krājumā „Pasakas par Latviju” var lasīt Irbes Bārbalas Kārkliņas pasaciņas par mūsu pašu Rēzeknes pilskalnu. Bērnu bibliotēkā pieejami arī bērnu sacerēto pasaku krājumi „Es stāstu pasaku”, „Mazā cilvēka pasaciņas” un „Pasakas par bērnu dzīvi”.

 

     Bibliotēka aicina iepazīties ar bērnu rakstītajiem darbiem, un, kas zin, varbūt drīz taps vēl kāds bērnu literāro un radošo darbu krājums.