{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Krēslas stunda Rēzeknes Bērnu bibliotēkā',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=307:kreslas-stunda-rezeknes-bernu-biblioteka&catid=79:Pasakumi%20BB&Itemid=116');">
<img src="/../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

Krēslas stunda bibliotēkā
Krēslas stundas dalībnieki 

     Vēlo rudens vakaru krēslas stundas, kad agri iestājas tumsa, jau tālā senatnē ir bijušas saimes kopā pulcēšanās laiks, kad vecākie ļaudis dalījās atmiņās par senseniem laikiem un notikumiem. Vēlāk, kad parādījās pirmās rakstītās grāmatas un lasītpratēju vēl nebija gana daudz, allaž atradās kāds, kurš lasīt bija jau iemācījies. Tad sākās priekšā lasīšanas vakari. Mūsdienās katrs var lasīt pats, tomēr kopā lasīšanai un pārrunām par dzirdēto ir sava burvība. 

 

   
  Šogad Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā uz Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas Krēslas stundu atkal ieradās bibliotēkas draugu pulks, lai kopā lasītu Astrīdas Lindgrēnas grāmatas „Brāļi Lauvassirdis” fragmentu „Notikumi Ērkšķrožu ielejā”. Krēslas stundas dalībnieki iepazinās ar grāmatu izstādēm „Ziemeļblāzmas apmirdzēti stāsti” un „Ronja, Pepija, Rasmuss un citi bērnu draugi”, bet lasītavā varēja aplūkot izstādi „Ziemeļu zemes karaļi”. (Izstāžu fotogrāfijas var aplūkot
afišā.)

 

Krēslas stunda bibliotēkā
Lasa „grāmatu karalis” 

 

   Vakara gaitā bērni uzzināja daudz interesanta par iemīļoto rakstnieci Astrīdu Lindgrēnu, kura radījusi veselu grāmatu karaļvalsti ar bērniem pazīstamiem grāmatu varoņiem, to priekiem un bēdām, sasniegumiem un rūpēm. Katram bija iespēja kļūt par grāmatu karali un lasīšanas brīdī iemantot arī karaļa kroni. Bērni lasīja par notikumiem Ērkšķrožu ielejā, dalījās pārdomās par ļauno un labo, karu un mieru, par cilvēcību un drosmi, kas nepieciešama, lai stātos pretī cietsirdībai ikdienā.

 

Vēlējums Latvijai
Top vēlējums Latvijai 

 

     Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros aktualizētā kara un miera tēma tika sasaistīta arī ar Lāčplēša dienu. Pasākuma vadītāja aicināja atcerēties, ka Lāčplēša dienu mēs svinam par godu latviešu karavīriem, kuri sargā mūsu valsts mieru, un lūdza katru pasākuma dalībnieku uzrakstīt savu vēlējumu Latvijai dzimšanas dienā. 

 

Bērni Latvijai vēl: 

„Lai nebūtu krīzes, lai Latviju neaizmirstu neviens!” 

„Lai Latvija ticētu sev!”

„Lai Latvija būtu skaista un pastāvētu visu mūžu!”

„Lai Latvija kļūtu par piemēru Igaunijai un Lietuvai!”

„Lai Latvija saudzē sevi!”

„Lai Latvija ir skaista!”

„Lai nebūtu krīze!”

„Lai katrs latvietis savas valsts vārdu nestu ar lielu cieņu!”

„Lai nebūtu krīzes!”

„Lai Latvija būtu bagāta valsts un visiem tās iedzīvotājiem te būtu laimīga dzīve!”

„Lai mūsu valsti pārvaldītu godprātīgi valstsvīri!”

„Dieva svētību!”

„Lai Latvija mirdz un spīd!”

„Lai Latvija būtu bagāta!”

„Lai nebūtu kara!”

 

     Vakarēšana turpinājās ar pārrunām pie tradicionālā Krēslas stundas kliņģera un tējas, bet, atvadoties un saņemot Krēslas stundai veltīto atklātni, teicām „Uz redzēšanos nākamgad!”