Nozaru literatūra

 

Broks, Jānis.

    Ieskats latviešu katolisko rakstu vēsturē / Jānis Broks. Katoļu Baznīcas skolas Latvijā (Livonijā) / Jānis Cakuls. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 190, [1] lpp.

        ISBN 9789984293059.

 

Elrods, Hels. 
    Brīnumu rīts : ne pārāk acīmredzamais noslēpums, kas garantē tavas dzīves pārveidošanu pirms pulksten 8 no rīta / Hels Elrods ; no angļu valodas tulkojusi Vineta Laudurga ; mākslinieks Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, [2018]. - 229, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģin. nos.: The Miracle Morning: the not-so-obvious secret guaranteed to transform your life before 8 AM. - Ziņas par autoru: 227.-228. lpp.
        ISBN 9789934534683.

 

Forands, Ilgvars. 
    Menedžmenta mazā enciklopēdija / Ilgvars Forands ; redaktore Inta Ceļdoma. - [Rīga] : Latvijas Izglītības fonds, 2018. - 488 lpp. : portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934841330.

 

Hoka, Alteja S. 
    Atveseļošanās DNS līmenī : progresīvas apziņas metodes ģenētiskā likteņa mainīšanai / Alteja S. Hoka ; no angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2018. - 199, [1] lpp. - Oriģin. nos.: Quantum DNA Healing.
        ISBN 9789934576010.

 

Kadišs, Ainārs. 
    Vitimas upes noslēpumi : sibīrijas piezīmes / Ainārs Kadišs. - Rīga : Jumava, 2018. - 365 lpp.
        ISBN 9789934202018.

 

Kalme, Vilma. 
    Vingrošana pēc 60 / Vilma Kalme ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 114, [5] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 114. lpp. - Ziņas par autori: [115.] lpp.
        ISBN 9789934074134.

 

Krystaceļš. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2018. - 44, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984293042.

 

Latvijas armijas komandieri / Ilmārs Baikovs u.c. ; mākslinieks Valdis Villerušs ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 212, [2] lpp. - (Latvijai 100).
        ISBN 9789934202100.

 

Resnis, Imants. 
    Kas ir latvieši : pašskats / Imants Resnis ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; ilustrāciju autors Romans Vitkovskis. - [Rīga] : Upe tuviem un tāliem, 2018. - 87, [1] lpp. : 5 lpp. ilustrācijas.
        ISBN 9789934832055.

 

Zuili, Robērs. 
    Kā izprast mūsu bērnu emocijas : vecumā no 0-10 gadiem / Robērs Zuili ; no franču alodas tulkojusi Inga Mackēviča ; atbildīgā redaktore Marija Leščinska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - [Rīga] : Jumava, 2018. - 167 lpp. - Oriģin. nos.: Comprendre les emotions de nos enfants.
        ISBN 9789934572111.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Anhems, Stefans. 
    Izsvītrotie : [romāns] / Stefans Anhems ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; redaktore Astra Feldmane ; dizains Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, 2018. - 534, [1] lpp. - (Mansards detektīvi).Oriģ. nos. Offer utan ansikte. - "Izsvītrotie" ir Stefana Anhema pirmais romāns sērijā par kriminālizmeklētāju Fabianu Risku.
        ISBN 9789934122002.

 

Berelis, Guntis. 
    Es nekad nerunāju muļķības / Guntis Berelis ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 159, [1] lpp. ; 22 cm. - Vāka noformējumā izmantoti fragmenti no Jacques Louis David (1748-1825) gleznas "Napoléon Bonaparte", 1812.

        ISBN 9789934546532.

 

Horsts, Džorns Ljērs. 
    Ziemā slēgts / Džorns Ljērs Horsts ; no angļu valodas tulkojusi Rūta Vilīte ; vāka grafiskais noformējums Tatjana Zubareva ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 256 lpp. - (Skandināvu detektīvs). - Orģin. nos.: Closed for Winter.
        ISBN 9789934202049.

 

Klīvlenda, Kārena. 
    Mans mīļākais ienaidnieks / Kārena Klīvlenda ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2018. - 378 lpp. ; 21 cm. - (New York Times Bestsellers). - Oriģin. nos.: Need to know.
        ISBN 9789984359052.

 

Liberte, Maija. 
    Kaimiņiene : [romāns] / Maija Liberte. - [Rīga] : Sava grāmata, 2018. - 298, [3] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934552762.

 

Ņemecs, Jans. 
    Gaismas vēsture : romāns par fotogrāfu Františeku Drtikolu / Jans Ņemecs ; no čehu valodas tulkojis Jānis Krastiņš. - Ķekava : Lasītava, 2018. - 438, [2] lpp. ; 22 cm. - (las.ām). - Oriģin. nos.: Dějiny světla.
        ISBN 9789934872815.

 

Robertsa, Nora. 
    Noķer mani, ja vari / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2018. - 511 lpp. ; 21 cm. - (New York Times Bestsellers). - Oriģ. nos.: Shelter in Place.
        ISBN 9789984359021.

 

Stendāls. 
    Feders : (naudīgais vīrs) / Stendāls ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - [Rīga] : Daugava, 2018. - 192 lpp. - (XIX gadsimta klasiķi). - Oriģin. nos.: Feder ou le mari d'argent.
        ISBN 9789984411170.

 

Timms, Uve. 
    Putnu vērotājs : [romāns] / Uve Timms ; no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce. - Rīga : Jumava, 2018. - 289 lpp. - Oriģin. nos.: Vogelweide.
        ISBN 9789934202063.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Веденская, Татьяна (Татьяна Евгеньевна). 
    О рыцарях и лжецах : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Эксмо, 2018. - 281, [2] c. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Татьяны Веденской). - На обложке: Возвращает к счастливой жизни быстрее, чем сеанс психотерапевта.
        ISBN 9785040924325.

 

Воронова, Мария Владимировна. 
    Сестра милосердия : роман / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2018. - 441, [2] с. ; 20 см. - (Большая любовь. Романы Марии Вороновой).
        ISBN 9785040909384.

 

Джеймс, Питер. 
    Атомный ангел : [роман] / Питер Джеймс ; перевод с английского Н. Холмогоровой. - Москва : ГрандМастер ; Эксмо, 2018. - 316, [2] с. ; 22 см. - (Убийственно крутой детектив). - Ориг. назв.: Atom Bomb Angel.
        ISBN 9785040921553.

 

Кинг, Стивен. 
    Талисман : [роман] / Стивен Кинг, Питер Страуб ; перевод с английского В. Вебера. - Москва : АСТ, 2014. - 891, [4] с. - (Тёмная башня).
        ISBN 9785170817474.

 

Линк, Шарлотта. 
    Незнакомец : [роман] / Шарлотта Линк ; перевод с немецкого Ирмы Франк. - Москва : Эксмо, 2017. - 444, [2] с. ; 20 см. - (Прекрасное лицо немецкого детектива).
        ISBN 9785040890804.

 

Макмахон, Дженнифер. 
    Огненная дева : [роман] / Дженнифер Макмахон ; перевод с английского К. Савельева. - Москва : Эксмо, 2018. - 378, [1] с. - (Саспенс нового поколения). (New York Times Bestselling Author).
        ISBN 9785040911035.

 

Метлицкая, Мария. 
    Самые родные, самые близкие : [сборник] / Мария Метлицкая. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 377, [2] с. : ил. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой).
        ISBN 9785040924455.

 

Мотт де ла, Андерс. 
    Обман [Bubble] / Андерс де ла Мотт ; перевод со шведского П. А. Лисовской. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 413, [1] с. - (Misterium).
        ISBN 9785699744480.

 

Рой, Олег (Олег Юрьевич). 
    Тайный шифр художника : роман / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2017. - 345, [2] c. - (Остросюжетный роман Олега Роя).
        ISBN 9785040924622.

 

Степанова, Татьяна Юрьевна. 
    Созвездие Хаоса : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2018. - 347 с. - (По следам громких дел).
        ISBN 9785040901302.

 

Терри, Тери. 
    Разрушенная / Тери Терри ; перевод с английского С. Самуйлова. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2018. - 445, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Young adult. Стиратели судеб). - 3 книга трилогии.
        ISBN 9785040886265.

 

Терри, Тери.

    Расколотая / Тери Терри ; перевод с английского С. Самуйлова. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2018. - 444, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Young adult. Стиратели судеб). - 2 книга трилогии.

        ISBN 9785699992119.

 

Терри, Тери. 
    Стёртая / Тери Терри ; перевод с английского С. Самуйлова. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2018. - 445, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Young adult. Стиратели судеб). - 1 книга трилогии.
        ISBN 9785699984763.

 

Тилье, Франк. 
    Фантомная память : [роман] / Франк Тилье ; перевод с французского Марии Брусовани. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 380, [1] с. : ил. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: La Memoire Fantome. - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785389141889.

 

Филатов, Никита. 
    Легионеры : [роман] / Никита Филатов. - Москва : Вече, 2018. - 285, [2] с. - (Миссия выполнима).
        ISBN 9785444466834.

 

Форман, Гейл. 
    Куда она ушла : [роман] / Гейл Форман ; перевод с английского Ю. Федоровой. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 281, [2] c. - (Мировой бестселлер). - Ориг. назв.: Where She Went.
        ISBN 9785699767045.


Līdzīgi raksti