Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Martā Rēzeknes 2. bibliotēkā aplūkojama ceļojošā fotoizstāde “Klusie vēstures veidotāji”, kura iepriekš bija aplūkojama Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Cēsu filiālbibliotēkā.

 

     Fotoizstādē stāstīts par tām personām, kuras veicinājušas Latvijas neredzīgo kopienas izaugsmi un attīstību, veltot šim mērķim ilgus darba gadus.

 

     20 cilvēkstāsti, kas iekļauti šajā fotoizstādē, ļauj iepazīt tās personas, kuras veicinājušas neredzīgo ļaužu kopienas integrāciju redzīgo sabiedrībā un kuras darbojušās izglītības un kultūras sfērās, arhitektūrā un dizainā, sportā, kā arī zinātnē. Savukārt fotoizstādē iekļautie portreti ļauj uzlūkot šīs personas dziļāk – tajos izlasāmi šo personu dzīvesstāsti.

 

     Plašāka informācija, kurā kopumā ietverti 30 cilvēku dzīvesstāsti (arī izstādē iekļauto), lasāma grāmatā “Klusie vēstures veidotāji. Ievērojami cilvēki, par kuriem skaļi nerunā”. Grāmatas sastādītāja un izstādes iniciatore ir Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Braila raksta nodaļas vadītāja Gunta Bite. Arī šī grāmata uz izstādes laiku ir pieejama lasīšanai uz vietas bibliotēkā.