Fricis Bārda. Dzejas izlase  
Pārbaudīt grāmatas pieejamību 

     Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkā un pilsētas Bērnu bibliotēkā no 21. janvāra ir apskatāma literatūras izstāde „Dzejniekam Fricim Bārdam – 130”.

 

     Jo skarbāka ziema, jo vairāk alkstam pēc pavasara, tādēļ, lai atsauktu atmiņā dzīvību raisošo pavasari, ir jāizstaigā latviešu dzejnieka F. Bārdas lirikas krāsainās takas. 

     ...Pavasara nakts. Uz mēnessragiem atbalstījusies, dzied daiļā Zvaigžņu meita un pa zilo tumsu nomet zemē debess ziedu. Viņas dziesmā klausoties, Zemes dēlam aiz ilgām sāk sāpēt ziedu pinekļiem apvītās rokas. Viņš vēlētos būt pie tālās dievinātās, bet viņu tur savā varā zemes skaistums un zemes smagums.

      ...Zaļās pastalās apāvies, Dievs pāriet pār zemi, dīgst pirmā zāle. Kaut kur pa zaļsirmo krēslu staigā lietus vīriņš. Nošalc plaukstošie bērzi. No tālienes atskan vārdi:

„Mūžam mēs nemiera bērni.
Mūžam mums asinīs dūc
Nemiera sarkanā dziesma.
Mūžam alkst nemiera krūts.”

 

     Sastopoties ar šādu dzejas pasauli, tūlīt jūtam, ka tajā mājo Fricis Bārda – mīlas, pavasara, sapņu un jaunības dzejnieks. Šo pasauli atpazīstam starp daudzām citām, jo tai ir sava krāsa un sava skaņa. Fricis Bārda ir ievērības cienīgs liriķis latviešu romantisma skolā, viņa dzeja saista ar zaudētās paradīzes izjūtu un dvēseles harmoniju. Lai brīvi ļautos Friča Bārdas pasaules redzējumam, ir iekšēji jāattīrās.

 

 

 

    Ja arī Jūs vēlaties vairāk iepazīt latviešu dzejnieka Friča Bārdas biogrāfiju un daiļradi, iesakām apskatīt Rēzeknes Centrālās bibliotēkas filiālēs sagatavotās izstādes! 2. bibliotēkā izstāde būs skatāma līdz 28. janvārim.      

 

Noderīgas saites

 

 

 

 

 

Izmantotie materiāli

· Bārda F. Dzejas. – Rīga, 1959

· Bārda F. Dzejas izlase. – Rīga,1997