Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Lasīšana ir nozīmīgs bērna intelektuālās un emocionālās attīstības veicināšanas līdzeklis. Lai rosinātu bērnu interesi par grāmatu lasīšanu un iedvesmotu viņus lasīt patstāvīgi, kā arī atbalstītu vecākus viņu centienos paplašināt bērnu redzesloku ar grāmatu lasīšanas palīdzību…

 

     …Rēzeknes 2. bibliotēka sadarbībā ar 5. vidusskolas 1.-4. klašu pagarinātās grupas skolēniem (skolotājas Astrīda Selicka un Līga Klodāne-Dunda) 2014./2015. mācību gada ietvaros ir uzsākusi lasīšanas veicināšanas pasākumu ciklu „Lasīt ir stilīgi”.

 

      Reizi nedēļā (katru otrdienu) bibliotekāre tiksies ar pagarinātās grupas audzēkņiem, lai skolēniem stāstītu par bibliotēkas aktualitātēm, jaunākajām grāmatām, kopā lasītu un spriestu par izlasīto, aktīvi darbotos, zīmētu, radoši un interesanti pavadītu laiku.

 

     Pirmajā tikšanas reizē bibliotekāre Zenta Ruskule skolēnus iepazīstināja ar programmas „Bērnu un jauniešu žūrija 2014” grāmatu kolekciju. Bērni bija ļoti atsaucīgi un ieinteresēti, sarunas par grāmatām noritēja pozitīvā gaisotnē.

 

     Jau nākamajā tikšanās reizē skolēni gaidīja bibliotekāres ciemošanos skolā, jo šoreiz kopā ar bērniem lasīt tika uzsākta Krisa Ridela grāmata „Ada un peles rēgs”. Priekšā lasīšana gan nevedās uzreiz, bet ar katru nākamo lasīšanas reizi bērni atvērās un jau droši sprieda par izlasīto, zīmēja grāmatu varoņus un savas izjūtas, paši pieteicās lasīt tekstu, stāstīja par ikdienā piedzīvoto un savām mīļākajām grāmatām.

 

     Priekšā lasīšana izvērtās dabiska un jautra. Kopīgās lasīšanas piedzīvojums stiprināja attiecības, un stāsti rosināja bērnu fantāziju. Skolēni, skolotājas un bērnu vecāki izteica vēlēšanos sadarbību turpināt arī oktobrī. Kopā ar bērniem tika izveidots „Lasīšanas koks” ar sārtiem āboliem un lasītajām grāmatām, kurš katras tikšanas reizē tiks papildināts. To, kā šajos pasākumos ir gājis, var apskatīt fotogalerijā.