Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

      2017. gada 21. februārī pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu, lai izceltu valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā. Šajā dienā Rēzeknes 2. bibliotēka aicināja Rēzeknes 5. vidusskolas 7. b klases skolēnus uz tikšanos ar dzejnieci, mūsu novadnieci, Meldru Gailāni.

 

     Skolēni varēja klausīties dzejoļus autores izpildījumā. Dzejniece pastāstīja, kā rodas dzejoļi, kur tiek smelta iedvesma: “Ir dienas, kad dzejoļi nerakstās, ir dienas, kad dzejoļi nāk paši no sevis.” Pasākuma gaitā dzejniece labprāt atbildēja arī uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem. Skolēniem interesēja gan tas, kā radās pirmais dzejolis, gan tas, cik krājumos dzejniecei ir sakopoti dzejoļi, gan arī, kādi ir dzejnieces vaļasprieki un vai viņa raksta dzeju latgaliski.

 

     Tikšanās noritēja jautrā gaisotnē. Dzejniece skolēniem lasīja arī pasakas un esejas, kā arī uzaicināja pasākuma dalībniekus piedalīties dzejas rakstīšanā un veikt dažādus atjautības uzdevumus. Pēc tam skolēniem bija iespēja auditorijas priekšā lasīt un deklamēt savus uzrakstītos dzejoļus.

 

     Pasākuma noslēgumā klausītāji ar ziediem pateicās dzejniecei Meldrai Gailānei par skaistajiem dzejas vārdiem un silto un sirsnīgo sarunu.

 

     Fotogrāfijas no pasākuma var aplūkot šeit!