Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Dzejas lasīšana ir viena no skaistākajām tradīcijām, kas katru Latvijas rudeni padara īpašu.

 

     Ar pirmajām rudens lapām iekrāsojas septembris, un visā Latvijā notiek publiski dzejas lasījumi, kas pieskandina skolas, pilsētas un parkus. Pirmā Dzejas diena tika rīkota 1965. gada 11. septembrī Komunāru parkā Rīgā (pašreizējā Esplanādē), tādējādi atzīmējot latviešu dzejnieka Raiņa 100. dzimšanas dienu. Toreiz tika atklāts arī Raiņa piemineklis.

 

     Rēzeknes 2. bibliotēkas bibliotekāres saulainā 2021. gada 15. septembra dienā tikās ar Rēzeknes 5. vidusskolas 4. b klasi. Dzejas dienu ietvaros tika rīkots pasākums “Mēs lasījām dzeju un kastaņus”.

 

     Pasākums sākās ar to, ka katram skolēnam tika iedots kastanis, ko ielikt kabatā, jo tie neitralizē slikto enerģiju un piesaista pozitīvo. Šajā trauksmainajā laikā tas ir īpaši svarīgi. Skolēni uzmanīgi klausījās stāstījumu par Dzejas dienu tradīcijām, tad katrs pasākuma dalībnieks nolasīja dzejolīti, kuri bija uzrakstīti uz krāsainām papīra kļavlapām.

 

     Pēc skaļās lasīšanas bērni aktīvi iesaistījās diskusijā par dzejoļu saturu un galvenajiem tēliem, mēģināja iztēloties to, ko lasītājam vēlējies pateikt dzejnieks. Pasākuma nobeigumā uz ietves skolas priekšā tika gan rakstītas dzejas rindas, gan zīmēti dzejoļu galvenie tēli. Pasākuma fotomirkļi – šeit.

 

     Rēzeknes 2. bibliotēka, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas filiāle, pateicas klases audzinātajai Aelitai Andrejevai un skolēniem par piedalīšanos un aktīvu darbošanos pasākumā! Lai lasītprieks neapsīkst, bet aug lielāks!