Rēzeknes Centrālā bibliotēka

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

  • „Izlasi vasarā!” Arī „obligātā” literatūra skolēniem (no 1. jūlija)
  • „Karote medus miegam, garam, ķermenim” Medus izmantošana (no 2. jūlija)
  • „Rakstniecei Mildai Geidānei – 85” (no 8. jūlija)
  • „Pastaiga dabā ar Jāni Baltvilku” (no 19. jūlija)
  • „Rakstniekam un publicistam Visvaldim Lāmam – 85” (no 19. jūlija)
  • „Komponistam Jāzepam Vītolam – 150” (no 23. jūlija)
  • „Krievu rakstniekam Vladimiram Korolenko – 160” (no 25. jūlija)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka