Rēzeknes Centrālā bibliotēka

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

 • „Padomi skaistumkopšanā” Vispasaules skaistuma diena (no 2. septembra)
 • „Rudens. Daba. Cilvēki” Sarmītes Gaidules foto izstāde (no 2. septembra)
 • „Rudens. Pilsēta. Cilvēki” S. Gaidules un Z. Vaišļas fotoizstāde (no 2. septembra)
 • „Es skrēju pa dzīvi un kļuvu par dzeju…” Latgaliešu dzeja (no 9. septembra)
 • „Jāzepam Pīgoznim – 80” (no 12. septembra)
 • „Lasi, gatavo un baudi!” Rudens ražas bagātība un tava galda (no 16. septembra)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

 • „Sveika, mana skola!” (no 1. septembra)
 • „Latgales Mārai – 75” (no 4. septembra)
 • „Sirds alkst pēc laimes” Marijai Andžānei – 105 (no 4. septembra)
 • „Septembra otrā svētdiena – Tēva diena” (no 11. septembra)
 • „Rudens nāk, rudens nāk, birst lapiņas dzeltēdamas…” Rudens latviešu folklorā (no 16. septembra)
 • „Gadsimtu noslēpumi” (no 18. septembra)
 • „Miķeļdienas grozs” (no 26. septembra)