Rēzeknes Centrālā bibliotēka

“Jaunumi” (1., 16. septembris, abonements)

“Septembra ievērojamie jubilāri” (no 1. septembra, abonements)

“Rainim – 150” (no 1. septembra, abonements)

“Vīrieti! Interesē? Izlasi!” (no 1. septembra, abonements)

“Dzejas dienas” (no 1. septembra, abonements)

“Skaistums glābs pasauli?!” 9. septembris – Vispasaules skaistuma diena (no 2. septembra, lasītava)

“Gara gaismas nesējs” Nikodemam Rancānam – 145 (no 4. septembra, lasītava)

“Latgalietis no Varakļāniem” Leonardam Latkovskim – 110 (no 11. septembra, lasītava)

“Daudzveidīgā arhitektūra” (no 16. septembra, abonements)

“Klusuma pasaulē” 28. septembris – Nedzirdīgo diena (no 11. septembra, lasītava)

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

“Ko mēs zinām par origami?” (no 1. septembra)

“Palutini sevi!” 9. septembris – Vispasaules skaistuma diena (no 4. septembra)

“Uz katra ābola pa dzejas rindai” Dzejas dienām Rēzeknē veltīta latgaliešu dzejas izstāde (no 7. septembra)

“Dullā Daukas pasaules redzējums” Sudrabu Edžum – 155 (no 9. septembra)

“Rainim – 150” 2015. – Raiņa un Aspazijas gads (no 10. septembra)

“Latgaliešu etnogrāfam, valodniekam un rakstniekam Leonardam Latkovskim – 110” (no 11. septembra)

“Agatai  Kristi – 125” (no 14. septembra)

“Ar katru valodu, ko tu iemācies, tu atbrīvo kādu līdz šim sevī apslēptu iespēju (Rikerts)” 26. septembris – Eiropas valodu diena (no 21. septembra)

“Rakstniekam un pedagogam Valdim – 150” (no 24. septembra)

“Ceļo un iepazīsti  Latviju” 27. septembris – Pasaules tūrisma diena (no 25. septembra)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

“Zelta sietiņš, sudraba stīgas, dimanta sēkliņas sijājamas” Aspazijas un Raiņa 150 gadu jubilejai veltīta izstāde (no 3. septembra)

“Tēva diena – svētku diena!” (no 10. septembra)

“Nikodemam Rancānam – 145” (no 11. septembra)

“Detektīvromāna meistarei Agatai Kristi – 125” (no 11. septembra)

“Krāsu mozaīkas...” Džemmai Skulmei – 90 (no 16. septembra)

“Labi sēņu māmiņai” (no 17. septembra)

“Rudens nāca, lapas bira” (no 17. septembra)

“Par dzimtenes bērziem un mīlu...” Sergejam Jeseņinam – 120 (no 30. septembra)